Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Polsko: Opatření na hranicích s ČR

 

MZV ČR informuje o obsahu novelizujícího nařízení PL vlády, které zavádí mj. nový režim na hranicích s ČR.

Od 30.3.2021 zavedla Polská vláda nové ochranné opatření s cílem zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska. Vstup do Polska se nově řídí podle toho, zda na jeho území přicestujete z území státu, který je členem tzv. schengenského prostoru nebo z území státu ležícího mimo tento prostor. Osoba, která přicestovala do Polska z území Schengenu (ČR) má povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu po příjezdu nebo předložit negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 hodin (v polském nebo anglickém jazyce).  Osoba, která přicestovala do Polska z území mimo Schengen má povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu s tím, že karanténu je možné ukončit teprve po získání negativního výsledku antigenního nebo PCR testu vykonaného na polském území.

Výjimky z karanténní povinnosti:
-    osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 ne staršího než 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR nebo antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie
-    osoby s certifikátem o provedení očkování druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 (pouze vakcíny schválené EU/EMA)
-    osoby překračující hranici za účelem výkonu zaměstnání (tzv. pendleři), ekonomické a výdělečné činnosti v Polsku nebo v sousedním státě
-    členové diplomatických a konzulárních misí, mezinárodních organizací a všichni držitelé diplomatických pasů
-    vojáci polských ozbrojených sil a jejich civilní zaměstnanci a příslušníci spojeneckých vojsk, příslušníci polských ozbrojených sborů
-    posádka letadla
-    námořníci, rybáři a další členové posádek námořních plavidel a plavidel vnitrozemské plavby,
-    řidiči mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy
-    řidiči provádějící silniční dopravu motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny v silniční přepravě zboží a neziskové silniční přepravě zboží,
-    řidiči zabývající se silniční dopravou vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidičů v mezinárodní komerční silniční přepravě cestujících.

Další informace na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě

.