Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Pozor: Při návratu do ČR se musí Češi povinně hlásit ambasádám
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozor: Při návratu do ČR se musí Češi povinně hlásit

 

(Archivní článek, platnost skončena 11.05.2020 / 09:15.)

Od 7. dubna 2020 do 11.5.2020 jsou všichni občané, kteří se vracejí do České republiky, povinni předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře.

Od 7. dubna 2020 se na základě usnesení vlády č. 387 nařizuje s účinností do 11.5.2020 (0:00 hod)  občanům ČR, jejich rodinným příslušníkům a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR, kteří se repatriují na území ČR, předem oznámit datum a způsob vstupu na území ČR vyplněním online formuláře a po překročení hranic ČR k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem - platí pouze u odvozu v rámci území ČR - nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji (roušku apod.).

Oznamovací povinnost se nevztahuje na cestující v mimořádných autobusových linkách, kdy oznamovací povinnost za cestující vykonává dopravce, a osoby jejichž repatriace je organizována MZV.

 

Oznámení o vstupu na území ČR lze učinit vyplněním formuláře na webu MZV.

MZV předává výše zmíněné údaje hygienickým stanicím v ČR. V souladu s usnesením vlády ze dne 6. dubna 2020 č. 387 se všem osobám, které po 14.dubnu 2020 vstoupily na území České republiky, nařizuje, v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

.