Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko: informace v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19)

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2020 / 09:00.)

Aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, a to i s ohledem na dynamicky se vyvíjející situaci s epidemií koronaviru, aby si před cestou ověřili u orgánů navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

________________________________________________________________________________________________________

Vstup na území Slovenska:

Odkazy: Aktuální informace o vstupu na území Slovenska naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie a Ministerstva vnitra SR http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus

Vstup na území Slovenska je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, s výjimkou

  • blízkých osob občana Slovenska, tj. manžel/ka, nezletilé dítě, rodič nezletilého dítěte, kteří vstupují do SR přes pozemní hranici SR (t.j. z Česka, Maďarska, Polska a Rakouska);
  • cizinců, kteří mají platný pobyt na území Slovenska a prokáží se platným povolením k pobytu, pobytovým průkazem nebo potvrzením o registraci pobytu;
  • pendlerů;
  • cizincům, kterým byla udělena výjimka Úřadem veřejného zdravotnictví SR;
  • diplomatům;
  • řidičů a posádkám nákladní dopravy;
  • řidičům a posádkám zdravotní služby;
  • zaměstnancům pohřební služby.

Pravidla pro pendlery mezi Českem a Slovenskem jsou nově upravena od 14.4.2020. Více na www.mvcr.cz a https://www.mzv.sk/web/praha/covid19/cezhranicni-pracovnici-pendleri?fbclid=IwAR1u-9ZwPzpgcraCwfBi8fulmFkQEJ_VBO9S5_5u4n71WzJz3CvrZy0em4w

Na hranicích jsou zavedeny dočasné hraniční kontroly.

 

Doprava:

Přerušena mezinárodní letecká, železniční a autobusová přeprava. Tranzit přes Slovensko není možný.

 

Opatření:

Všem osobám, které vstoupí na území Slovenska je nařízena izolace v zařízeních určených státem na dobu nevyhnutnou pro vykonání laboratorní diagnostiky COVID-19 a následně po zjištění negativního výsledku se takové osobě nařizuje 14 denní domácí izolace. Nařízení izolace v zařízeních určených státem se nevztahuje na některé skupiny osob (těhotné ženy, osoby nad 75 věku atd.). Karanténa se nevtahuje na některé profese, např. řidiče nákladní dopravy, posádky letadel atd.

Mimo bydliště je povinnost nosit roušku. Na všech místech je nutno dodržovat rozestup min. dvoumetrový rozestup. Je doporučeno omezit pohyb mimo bydliště jen na nezbytně nutný.  

Přijatá opatření na Slovensku v souvislosti s epidemií koronaviru naleznete https://www.korona.gov.sk/

.