Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukrajina: Bezpečnostní situace na východě a jihu země

 

(Archivní článek, platnost skončena 27.12.2021 / 09:15.)

Upozorňujeme, že v souvislosti s pandemií koronaviru byly dne 19. 3. 2020 uzavřeny přechody na linii dotyku mezi územími Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, a zbytkem Ukrajiny. Vládou nekontrolované území na Donbase je tak z Ukrajiny nyní nepřístupné. Výjimku je možné získat pouze v kritických životních situacích. Zároveň upozorňujeme, že od 16. 3. 2020 jsou dočasně pro cizince uzavřeny všechny pozemní kontrolní body pro vstup na území Krymu/Sevastopolu. Cizinci mohou tyto kontrolní body použít pouze pro výjezd z území Krymu/Sevastopolu, avšak povolení pro výjezd je možné získat pouze z důvodu ochrany národních zájmů, v souvislosti s výkonem mezinárodních závazků nebo jde-li o představitele diplomatických nebo humanitárních misí. Pro výjezd cizinců v jiných než těchto případech je třeba vyřídit souhlas Ministerstva pro otázky reintegrace dočasně okupovaných území. Níže uvedené informace tedy po dobu platnosti mimořádných opatření platí jen tam, kde je to relevantní.
 

MZV ČR důrazně doporučuje občanům České republiky necestovat do Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, obzvláště pak do míst, která se nacházejí v blízkosti tzv. linie dotyku, kde stále dochází k nepravidelným ozbrojeným střetům.

České občany, kteří musí uvedené oblasti z humanitárních či jiných závažných důvodů navštívit, MZV ČR vyzývá k maximální možné obezřetnosti. MZV ČR dále upozorňuje, že cizinci, pobývající v Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny na územích, která nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, se vystavují riziku zadržení, odebrání cestovních dokladů či osobního majetku, případně i újmy na zdraví. Je absolutně zakázáno vstupovat na území či opouštět území, jež nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, bez vyřízeného speciálního povolení a jinudy než přes stanoviště, jež pro tento účel zřídily ukrajinské instituce. MZV ČR zároveň upozorňuje, že má jen velmi omezené možnosti poskytovat českým občanům na územích Doněcké a Luhanské oblasti, která nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, pomoc v nouzi (byť by se jednalo o legální pobyt českého občana na těchto územích, tedy pobyt se souhlasem ukrajinských orgánů). Podrobnou informaci o obecných pravidlech, která platí pro vstup na/opuštění území nekontrolovaných ukrajinskými orgány, naleznete na webové stránce Velvyslanectví České republiky v Kyjevě.

Zároveň pro celé území Ukrajiny platí stav vysoké bdělosti a zvláštní ochrany pro zajištění bezpečnosti strategických objektů.

MZV rovněž nedoporučuje občanům ČR cestovat do Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu. V této souvislosti MZV upozorňuje, že ukrajinská strana povoluje průjezd cizincům mezi dočasně okupovaným územím Krymu a zbytkem Ukrajiny přes k tomu zřízená kontrolní stanoviště pouze na základě speciálního povolení. Pokud se cizinec pokusí projít přes tato kontrolní  stanoviště bez zmíněného speciálního povolení, vystavuje se riziku trestního a finančního postihu. Rovněž i v případě Krymu se za hrubé porušení ukrajinských zákonů s odpovídajícími důsledky považují situace, kdy cizinec na toto území vstoupí  jiným způsobem než přes výše uvedená kontrolní stanoviště. Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že organizované turistické cesty na Krym a do Sevastopolu podléhají platným, právně závazným restriktivním opatřením EU přijatým v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací. Tato opatření (mj. nařízení Rady EU č. 1351/2014 a další) se vztahují na občany EU a společnosti usazené v EU a zahrnují zákaz poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, dovozu zboží, obchodu či investic. Fyzické nebo právnické osoby, které nebudou tato nařízení dodržovat, se vystavují možnosti postihu. Podrobnou informaci o pravidlech pro vstup a opuštění dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym lze nalézt na webové stránce Velvyslanectví České republiky v Kyjevě.

MZV obecně doporučuje vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob a vyzývá k neúčasti v demonstracích a pochodech.

MZV doporučuje cestovatelům registrovat se před případnou cestou na Ukrajinu v databázi cestovatelů DROZD.

.