Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dopravní nehoda v zahraničí

 

Je zapotřebí kontaktovat policii a příp. asistenční službu příslušné pojišťovny, v případě nutnosti lze situaci konzultovat s místně příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Dopravní nehoda v zahraničí.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Problémy občanů České republiky při dopravních nehodách v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná účastník dopravní nehody (řidič, spolucestující) nebo zmocněná osoba (příbuzný, advokát).

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Kontaktovat policii, v případně nutnosti zdravotní pomoc, pojišťovnu či její asistenční službu, situaci je také možno konzultovat se zastupitelským úřadem České republiky, který má působnost pro daný stát. V případě cestování s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci v součinnosti s ní.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými ad 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Kontaktujte:

  1. orgány policie příslušného státu, 

  2. pojišťovnu, se kterou bylo sjednáno pojištění, resp. její asistenční službu, 

  3. případně cestovní kancelář, se kterou cestujete, 

  4. případně konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k dopravní nehodě došlo.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Záležitost je nutné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Řidič u sebe musí mít:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad totožnosti,

  • řidičský průkaz,

  • osvědčení o technické způsobilosti vozidla,

  • doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zelená karta).

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách, právním řádu a zvyklostech cizího státu. Formuláře ohledně sjednání zdravotního pojištění, jakož i formuláře prokazující pojištěnecký vztah jsou k dispozici u pojišťovacích institucí.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Případné poplatky stanoví právní řád státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty jsou v dané věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení záležitostí spojených s dopravní nehodou.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Ostatní účastníci dopravní nehody. Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech dopravní nehody a právním řádu konkrétního cizího státu. Mohou to být např. svědci, tlumočník a další.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však třeba podání vysvětlení, relevantních informací týkajících se dopravní nehody apod.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Příslušné obecně závazné právní předpisy státu, ve kterém došlo k dopravní nehodě.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dle dvoustranné konzulární úmluvy, uzavřené s některými státy. Musí též zohlednit právní  řád a zvyklosti příslušné země, ve které k události došlo.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

21.

Nejčastější dotazy

 

Jakým způsobem mám postupovat po automobilové nehodě, když neovládám jazyk státu, kde k dopravní nehodě došlo?
Pokusit se zajistit tlumočníka nebo osobu, která jazyk ovládá; nebo řešit situaci s asistenční službou pojišťovny, se kterou bylo sjednáno pojištění, nebo s cestovní kanceláří, se kterou cestujete.
Případně je možno se obrátit na konzulární oddělení příslušného zastupitelského úřadu v zahraničí. Za tuto službu zastupitelský úřad nevybírá žádný poplatek.

22.

Další informace

 

Pojišťovací instituce, konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky či konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Česká asociace pojišťoven

Ústřední automotoklub České republiky

Autoklub Bohemia Assistance

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Hospitalizace v zahraničí
Jednání před soudem a dalšími úřady cizího státu
Pokuty uložené orgánem cizího státu
Úmrtí občana České republiky v zahraničí a postup při přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků do České republiky

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.