Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pohřešování, únos v zahraničí

 

Je nutné učinit oznámení o pohřešované či unesené osobě prostřednictvím Obvodního oddělení Policie ČR v místě trvalého bydliště pohřešovaného nebo oznamovatele.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Pohřešování či únos občana České republiky v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Postup při pohřešování či únosu občana České republiky v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná kterákoli osoba, které je známo, že je občan České republiky pohřešován či byl unesen.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Při získání informace o pohřešování či únosu občana České republiky v zahraničí je žádoucí neprodleně oznámit věc Policii České republiky nebo policii v daném státě. Je vhodné též informovat příslušný zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
V případě cest do rizikových oblastí je možné se dobrovolně zaregistrovat v databázi MZV - systém DROZD (dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí).

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Neprodleným telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Dle konkrétní situace kontaktujte:

  • Policii České republiky,

  • policii cizího státu,

  • případně zastupitelský úřad České republiky v zahraničí,

  • případně odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Dále je nutné učinit oznámení o pohřešované či unesené osobě prostřednictvím Obvodního oddělení Policie České republiky v místě trvalého bydliště pohřešovaného nebo oznamovatele.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Situaci je nutné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Důležité informace vztahující se k pohřešované či unesené osobě, a to zejména osobní údaje, údaje týkající se jejího posledního pobytu a okolnosti, za kterých došlo k této životní situaci. Dále je vhodné mít k dispozici také fotografii a osobní doklady pohřešované či unesené osoby.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Nejsou stanoveny.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Ze strany konzulární služby nejsou při řešení této životní situace stanoveny žádné správní poplatky.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty nejsou stanoveny.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Záleží na konkrétním případu, který má být projednáván, a na příslušných ustanoveních relevantních právních předpisů cizího státu.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti závisí od konkrétního případu a právního řádu cizího státu.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dle dvoustranné konzulární úmluvy uzavřené s některými státy. Musí též zohlednit právní řád a zvyklosti příslušné země, ve které k události došlo.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Závisí na konkrétním projednávaném případu.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Jsou stanoveny v právním řádu cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

 

22.

Další informace

 

Bližší informace lze obdržet na Policii ČR, případně na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Internetové stránky MV ČR a MZV ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor  MZV ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.