Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pokuty uložené v zahraničí

 

Problémy občanů České republiky v souvislosti s řízením, v rámci něhož je či byla uložena pokuta v zahraničí.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Pokuty uložené příslušným úřadem v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Problémy občanů České republiky v souvislosti s řízením, v rámci něhož je či byla uložena pokuta v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná fyzická nebo právnická osoba (se sídlem v České republice), které byla nebo má být uložena pokuta, anebo zmocněná osoba.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Jednání před úřady cizího státu se řídí právním řádem tohoto státu. Pokuty, jako sankce za porušení stanovených povinností, upravují různé zákonné normy, většinou se jedná o porušení dopravních předpisů, které je nutno respektovat a dodržovat. Občan ČR by měl být informován, jaký právní předpis měl být porušen, resp. jaké jeho ustanovení, a jaká sankce může být uložena, jaké je další řízení v případě, že pokuta není zaplacena na místě, a jaké jsou opravné prostředky. V případě zaplacení pokuty se doporučuje vyžádat u úřadu cizího státu potvrzení o zaplacení pokuty, pokud jej orgán neposkytl přímo.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Občan České republiky se může obrátit na:

  •  úřad cizího státu, který vede řízení.

  • zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu,

  • příp. některý zastupitelský úřad Evropské unie v zemi svého pobytu (pokud v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky).

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Vzniklou situaci je nutno projednat především s pracovníky úřadu cizího státu, u kterého je vedeno řízení, případně ji konzultovat s pracovníky konzulárního úseku zastupitelského úřadu anebo se svým právním zástupcem (advokátem).

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost

  • další doklady žádané úřadem cizího státu.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Nutnost vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách vzniklé situace.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení konkrétní situace.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech vzniklé situace. Mohou to být např. svědci, tlumočník a další.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání vysvětlení, relevantních informací apod.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Příslušné obecně závazné právní předpisy cizího státu, kde došlo ke konkrétní situaci.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

V případě, že dojde k uložení pokuty, pak odmítnutí zaplacení pokuty má zpravidla za následek zahájení správního řízení s vyšší částkou finanční sankce, v krajních případech i omezení osobní svobody. Zaplacením pokuty se však osoba zpravidla vzdává práva na odvolání.

21.

Nejčastější dotazy

 

Může zastupitelský úřad České republiky poskytnout finanční prostředky na zaplacení pokuty?

Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže. Může však v případě nutnosti zprostředkovat pomoc, zejména kontaktováním příbuzných či známých, kteří mohou poskytnout příslušnou částku. Zaslání finančních prostředků do zahraničí provozují některé soukromé instituce v rámci své podnikatelské činnosti.

22.

Další informace

 

Bližší informace lze obdržet na konzulárním oddělení zastupitelského úřadu České republiky, případně na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

 Advokátní komora České republiky (k právnímu zastupování v řízení před úřady v cizině)

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

19.05.2017

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.