Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Porucha vozidla nebo zadržení vozidla v zahraničí

 

Pro pomoc v těchto situacích jsou klíčové pojišťovny. Pro cestu do zahraničí musí být řidič vybaven tzv. zelenou kartou, tj. dokladem pro zahraničí o sjednání zákonného pojištění z provozu motorového vozidla, kterou sjednává u vybrané pojišťovny. Pojišťovny mají širokou nabídku produktů, která zahrnuje také pomoc pro motoristy v nouzi včetně zahraničí.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Porucha vozidla nebo zadržení vozidla v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Problémy občanů České republiky při poruchách vozidla nebo zadržení vozidla pro technickou nezpůsobilost v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná řidič vozidla či spolucestující nebo zmocněná osoba.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

V případě poruchy vozidla je nejčastějším řešením zajištění opravy v příslušném zařízení v zahraničí nebo odtahu do České republiky k provedení opravy.

V případě zadržení vozidla pro technickou nezpůsobilost žádá místní policie rovněž zajištění opravy nebo odtahu do České republiky.

Je možné konzultovat i zastupitelský úřad České republiky v zahraničí, jestliže není český občan schopen řešit situaci samostatně.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými ad 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Dle povahy situace se obraťte na:

1. opravnu vozidel
2. odtahovou službu
3. místní poskytovatele pomoci motoristům
4. případně orgány policie
5. případně konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k situaci došlo

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Záležitost je nutné řešit s místy uvedenými ad 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost,

  • řidičský průkaz,

  • osvědčení o technické způsobilost vozidla,

  • doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zelená karta).

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Nutnost vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách vzniklé situace.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení konkrétní situace.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech vzniklé situace. Mohou to být např. pracovníci opravny, odtahová služba, policie, tlumočník a další.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání relevantních informací týkajících se stavu vozidla a pod.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Příslušné obecně závazné právní předpisy cizího státu, kde došlo ke konkrétní situaci.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dle dvoustranné konzulární úmluvy uzavřené s některými státy. Musí též zohlednit právní  řád a zvyklosti příslušné země, ve které k události došlo.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

21.

Nejčastější dotazy

 

Může zastupitelský úřad České republiky poskytnout finanční prostředky na zaplacení opravy vozidla či na odtah nepojízdného vozidla zpět do České republiky?
Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže. Může však v případě nutnosti zprostředkovat pomoc, zejména kontaktováním příbuzných či známých, kteří mohou poskytnout příslušnou částku či zajistit odtah vozidla. Zaslání finančních prostředků do ciziny provozují některé soukromé instituce v rámci své podnikatelské činnosti. Zastupitelský úřad České republiky může zprostředkovat rovněž kontakt na českou či cizozemskou odtahovou službu.

Může zastupitelský úřad České republiky zabezpečovat odtah nepojízdného vozidla?
Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže. Zajištění vozidla před odvozem zpět do České republiky si vyřizuje žadatel samostatně. Zastupitelský úřad může poskytnout v této souvislosti informace či doporučení v závislosti na místních podmínkách či jinou potřebnou součinnost.

22.

Další informace

 

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Ústřední automotoklub České republiky
Autoklub Bohemia Assistance

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Jednání před soudem a dalšími úřady cizího státu
Pokuty uložené orgánem cizího státu

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.