Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovněprávní problematika

 

Pracovní poměr v zahraničí je pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, spory vyplývající z tohoto vztahu se řeší dle právního řádu dané země před věcně, funkčně a místně příslušným soudem.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Pracovněprávní problematika.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Vznik a ukončení pracovního poměru v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

Zaměstnanec, zaměstnavatel, ostatní účastníci pracovněprávního vztahu.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Pracovní poměr v zahraničí je pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, spory vyplývající z tohoto vztahu se řeší dle právního řádu dané země před věcně, funkčně a místně příslušným soudem, konzultovat je možno také právní oddělení příslušné hospodářské komory nebo např. svaz na ochranu zaměstnanců.
V případě potřeby je vhodné se obrátit i na smluvního právního zástupce, případně konzultovat zastupitelský úřad.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

Odpovídáním na inzeráty, kontaktováním pracovního úřadu, resp. zprostředkovatelny práce.

08.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Podle povahy věci na pracovním úřadu, věcně, funkčně a místně příslušném soudu, hospodářské komoře, svazu na ochranu zaměstnanců.

09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Podle povahy věci na pracovním úřadu, věcně, funkčně a místně příslušném soudu, hospodářské komoře, svazu na ochranu zaměstnanců, se smluvním právním zástupcem.

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Platnou pracovní smlouvu s případnými dodatky. Doklad totožnosti.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Potřebné formuláře, např. v záležitosti podpory v nezaměstnanosti, jsou k dispozici na pracovním úřadu.

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Příp. správní poplatky se vybírají dle právního řádu dané cizí země.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Příp. lhůty jsou stanovené právním řádem dotčeného cizího státu.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Záleží na okolnostech konkrétní záležitosti.

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Respektování pracovněprávních předpisů dané země, dodržování stanovených lhůt.

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 

Příslušného pracovního či jiného úřadu nebo instituce cizího státu.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Pracovněprávní předpisy dané cizí země.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Právní řád dané cizí země.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky předpokládané právním řádem dotčeného cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

 

Nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

 

22.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Hospodářská komora dotčeného cizího státu, svaz na ochranu zaměstnanců, pracovní úřad.

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Možno se informovat například na integrovaném portálu  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - EURES. Pracovněprávní předpisy dané cizí země.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

19.05.2017

27.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

09.05.2018

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

.