Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvod v zahraničí

 

Jedná se o sporný vztah mezi manželi, je vhodné obrátit se s žádostí o konzultaci na smluvního právního zástupce.

01.

Pojmenování (název) životní situace

 

Rozvod v zahraničí

02.

Předmět žádosti

 

Neshody mezi manželi, vznik rozvodové události.

03.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

Manželé v rozvodovém řízení, jejich právní zástupci.

04.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Jedná se o sporný vztah mezi manželi, je vhodné obrátit se s žádostí o konzultaci na smluvního právního zástupce.

05.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

Pokusit se vyřešit manželské spory dohodou, v negativním případě podat žádost o rozvod.

06.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Věcně, funkčně a místně příslušný soud dané cizí země.

07.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

S věcně, funkčně a místně příslušným soudem dané cizí země, nejlépe prostřednictvím smluvního právního zástupce, a to v případě vzniku rozvodové události.

08.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Doklad totožnosti, matriční doklady, potvrzení o uzavření sňatku, případné další dokumenty a podklady pro rozvodové řízení.

09.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Případné formuláře stanovené právním řádem dotčené cizí země.

10.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Soudní poplatky stanovené právním řádem daného cizího státu.

11.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty stanovené právním řádem dotčené cizí země.

12.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Soudce, svědci.

13.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Další činnosti závisí na soudních orgánech daného cizího státu.

14.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 

Elektronické spojení na ZÚ ČR v zahraničí je možno získat na stránkách MZV ČR.

15.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon daného státu upravující rodinné záležitosti.

16.

Jaké jsou související předpisy

 

Právní řád dané cizí země.

17.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky předpokládané právním řádem dotčeného cizího státu.

18.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

 

Na smluvního právního zástupce, soudní orgán v dotčeném cizím státě, ZÚ ČR v dané zemi.

19.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Zákon daného státu upravující rodinné záležitosti.

20.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

21.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

05.12.2014

22.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

09.05.2018

23.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

.