Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státní občanství

 

Ve smyslu platných právních předpisů je možno požádat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o nabytí českého státního občanství, jakož i učinit kroky k jeho pozbytí.

01.

Pojmenování (název) životní situace

 

Státní občanství.

02.

Předmět žádosti

 

Nabytí státního občanství prohlášením, pozbytí státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství ČR.

03.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

Státní občan ČR, resp. cizí státní občan s českými předky, cizí státní občan.

04.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podmínky s ohledem na různé okolnosti nabytí státního občanství prohlášením stanovuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství.

05.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

Oprávněná osoba kontaktuje konzulární oddělení zastupitelského úřadu, nejlépe toho úřadu, v jehož obvodu v zahraničí se dlouhodobě zdržuje.

06.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Na libovolném velvyslanectví nebo konzulárním úřadu ČR, z praktických důvodů dosažitelnosti nejlépe na úřadě, v jehož obvodu působnosti se občan ČR dlouhodobě zdržuje.

07.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Na konzulárním oddělení příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, s odpovědným konzulárním pracovníkem.

08.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Cestovní pas, případně občanský průkaz, matriční doklady, doklady o státním občanství rodičů, event. další dokumenty, které upřesní konzulární pracovník po kontrole předložených dokladů.

09.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Všechny formuláře poskytne konzulární oddělení zastupitelského úřadu ČR.

10.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

11.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Český zastupitelský úřad předává žádost příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě 30 dní od jejího podání. Krajský úřad rozhoduje bezodkladně, v případě archivního šetření v prodloužené lhůtě 180 dní.

12.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Nezletilé děti, za něž v záležitosti jednají jejich zákonní zástupci.

13.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Doložení dalších dokumentů dle individuálního případu.

14.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 

Internetová adresa Ministerstva zahraničních věcí ČR, email: info@mzv.cz. Internetová adresa Ministerstva vnitra ČR email: posta@mvcr.cz

15.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, v platném znění.

16.

Jaké jsou související předpisy

 

Předcházející zákonné normy ČR týkající se státního občanství platné v době rozhodné pro posuzování, legislativa dotčených cizích států týkající se nabývání a pozbývání občanství v obdobích rozhodných pro posouzení.

17.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou stanoveny v právním řádu ČR, konkrétně v zákonu o státním občanství ČR, resp. ve správním řádu.

18.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

 

Ministerstvo vnitra ČR, email: obcanmat@mvcr.cz, posta@mvcr.cz

19.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

20.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

21.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

22.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

26.4.2018

23.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

.