Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Trestná činnost v zahraničí

 

Asistence zastupitelského úřadu v případech trestné činnosti páchané občany ČR v zahraničí nebo trestné činnosti páchané v zahraničí na občanech ČR.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Trestná činnost v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Asistence zastupitelského úřadu České republiky v případě:

  • trestné činnosti páchané občany České republiky v zahraničí nebo

  • trestné činnosti páchané v zahraničí na občanech České republiky.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci může jednat trestně stíhaný nebo poškozený občan České republiky, jeho právní zástupce, zmocněnec, rodinný příslušník nebo orgány činné v trestním řízení.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Pokud byl občan České republiky v zahraničí obviněn, obžalován či odsouzen za trestnou činnost (dále jen "trestně stíhaný"), nebo se stal v zahraničí obětí trestné činnosti (dále jen " poškozený"), může se obrátit na místně příslušný zastupitelský úřad České republiky.

Zastupitelský úřad občany České republiky v trestním řízení nezastupuje, ale může pomoci základní konzultací a zejména, projeví-li o to trestně stíhaný nebo poškozený zájem, zprostředkuje kontakty na místní právní zástupce, tlumočníky a orgány činné v trestním řízení (zvláště v případě poškozených).

Zastupitelský úřad České republiky může být rovněž nápomocen rodinným příslušníkům trestně stíhaných nebo poškozených občanů České republiky.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Občan České republiky se může obrátit (se žádostí o konzultaci nebo o zprostředkování kontaktu aj.) na:

  • orgán činný v trestním řízení v zemi, v níž k trestné činnosti došlo a která danou záležitost řeší,

  • příslušný zastupitelský úřad České republiky.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

S orgány činnými v trestním řízení v zemi, v níž k trestné činnosti došlo a která danou záležitost řeší.

Disponuje-li občan České republiky v zemi právním zástupcem, případně se rozhodne si právního zástupce obstarat, je třeba jej kontaktovat bez prodlení poté, co byl trestný čin spáchán, nejlépe před zahájením jeho vyšetřování.

Totéž platí v případě, kdy se občan České republiky rozhodne v této věci kontaktovat příslušný zastupitelský úřad České republiky.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost,

  • důkazní prostředky podporující výpověď trestně stíhaného/poškozeného.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Pro konzultaci se zastupitelským úřadem České republiky se, na rozdíl od místních orgánů činných v trestním řízení, žádné formuláře nevyžadují.

Místní orgány mohou uplatňovat formuláře např. pro trestní oznámení, přihlášení se poškozeného do řízení a jiné úkony v trestním řízení.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

Poplatky, resp. odměny právních zástupců, jsou závislé na zemi, v níž je právní pomoc poskytována.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty se řídí místním právním řádem.

Pro konzultace se zastupitelským úřadem České republiky lhůty nejsou stanoveny.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech případu, který má být projednáván, a na příslušných ustanoveních právního řádu příslušné země.

V zásadě jsou účastníky trestního řízení - státní zástupce, soudce, obhájce, svědci, soudní znalci a tlumočníci.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další úkony závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů příslušné země a na rozhodnutí příslušného soudu nebo orgánu, který se daným případem zabývá.

Zejména se vyžaduje součinnost při poskytnutí potřebných informací.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Podle místního právního řádu. Obvykle se jedná o trestní zákoník, resp. zákon o trestním právu procesním, který upravuje trestní řízení.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dle dvoustranné konzulární úmluvy uzavřené s některými státy. Musí též zohlednit právní  řád a zvyklosti příslušné země, ve které k události došlo.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky ve věci trestně stíhaného nebo poškozeného občana České republiky stanoví obecně závazný předpis příslušné země.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy

 

Může zastupitelský úřad České republiky zastupovat trestně stíhané nebo poškozené občany České republiky v řízení před soudem cizí země?

Zastupitelský úřad České republiky toto učinit nemůže, může pouze poskytnout základní konzultaci, zprostředkovat kontakt na místní orgány činné v trestním řízení, právní zástupce a tlumočníky.

Dále zastupitelský úřad České republiky může sám nebo prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky kontaktovat příbuzné či známé dotčeného občana. Vše záleží na konkrétních okolnostech konkrétního případu.

Může zastupitelský úřad České republiky zajišťovat důkazní prostředky ve prospěch trestně stíhaného nebo poškozeného občana České republiky ?

Důkazní prostředky soudu předkládají účastníci řízení, tedy žalobce (státní zástupce) a obžalovaný nebo poškozený (jeho právní zástupce).

Na žádost může zastupitelský úřad České republiky pomoci zprostředkovat obstarání některých veřejných listin, které mohou jako důkazy sloužit. Jedná se zejména o výpis z rejstříku trestů České republiky, osvědčení o občanství České republiky apod.

22.

Další informace

 

Bližší informace lze obdržet u místních orgánů činných v trestním řízení, právního zástupce nebo na konzulárním oddělení zastupitelského úřadu České republiky.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Internetové stránky orgánů činných v trestním řízení v dané zemi.

Internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Omezení osobní svobody v zahraničí.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.