Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uznání cizozemských školních dokumentů

 

Občan se obrátí na příslušný úřad cizího státu, který je oprávněný nostrifikovat školní dokumenty, V případě potřeby může požádat zastupitelský úřad ČR o informaci v této věci.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Uznání cizozemských školních dokumentů.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Pomoc při uznávání školních dokumentů občanů ČR v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

Občan ČR, příp. jeho zástupce.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Náležitosti a podmínky pro uznání školních dokumentů občanů ČR v zahraničí jsou stanoveny předpisy příslušných zemí. Občan ČR může na zastupitelském úřadě ČR v zemi svého pobytu požádat o bližší informaci v této věci.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

Občan ČR se musí obrátit na příslušný úřad oprávněný k uznání školních dokumentů v zemi svého pobytu.

08.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Občan se obrátí na příslušný úřad cizího státu, který je oprávněný nostrifikovat školní dokumenty. V případě potřeby může požádat zastupitelský úřad ČR o bližší informaci v této věci.

09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Uznání školních dokumentů musí občan řešit s příslušným orgánem cizího státu.

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Předložíte doklady požadované příslušným úřadem cizího státu pro uznání zahraničních školních dokumentů.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Potřebné formuláře jsou stanoveny právním řádem cizího státu, k dispozici jsou u příslušného úřadu.

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Poplatky jsou stanoveny právním řádem konkrétního cizího státu.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny právním řádem konkrétního cizího státu.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Žádní.

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Žádné.

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 

E-mailovou adresu místně příslušného ZÚ ČR v zahraničí

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Podle příslušného zákona cizího státu, event. i podle platných mezinárodních smluv.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Právní řád konkrétního cizího státu.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Jejich rejstřík a možnosti použití jsou stanoveny v právním řádu konkrétního cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

 

Nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

 

22.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

 

Bližší informace lze obdržet na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

09.05.2018

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

.