Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Živelní katastrofa v zahraničí

 

V případě živelní katastrofy v zahraničí se může občan České republiky obrátit (se žádostí o pomoc nebo o poskytnutí informací aj.) na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Živelní katastrofa v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Pomoc při živelní katastrofě, jenž postihla občana České republiky v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná občan České republiky, který byl živelní katastrofou v zahraničí postižen, příp. osoba blízká.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

V případě živelní katastrofy v zahraničí se občan České republiky bezprostředně řídí pokyny místních krizových složek.

Dále se může obrátit se žádostí o pomoc nebo o poskytnutí informací aj. na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu a nahlásit svůj pobyt v zasažené oblasti.

Jestliže v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na některý ze zastupitelských úřadů Evropské unie v zemi svého pobytu.

Pokud cestuje do zahraničí s cestovní kanceláří, postupuje dále v souladu s pokyny delegáta.

Pokud cestuje do zahraničí služebně, postupuje dále v souladu s pokyny přijímající organizace.

V případě cest do rizikových oblastí je možné se dobrovolně zaregistrovat v databázi MZV DROZD (dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí).

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením se zastupitelským úřadem uvedeným v bodě 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Občan České republiky se může obrátit na: 

  • místní krizové, bezpečnostní a pořádkové složky
  • zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu,
  • příp. některý zastupitelský úřad Evropské unie v zemi svého pobytu (pokud v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky)
  • cestovní kancelář, se kterou do zahraničí odcestoval
  • přijímající organizaci zajišťující jeho pobyt v zemi

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

S pracovníky konzulárního pracoviště osloveného zastupitelského úřadu.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Doklad totožnosti, z něhož vyplývá, že je žadatel o pomoc státním občanem České republiky.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Potřebné formuláře jsou (dle povahy žádosti o pomoc) k dispozici na zastupitelském úřadu České republiky, příp. na zastupitelském úřadě Evropské unie (pokud v dané třetí zemi nepůsobí zastupitelský úřad České republiky).

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za pomoc spočívající v poskytnutí rady, informace nebo zprostředkování kontaktu za účelem řešení této životní situace zastupitelské úřady poplatky nevybírají.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o pomoc není stanovena. Pomoc zastupitelskými úřady je poskytována tak, aby byla efektivní.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Další občané České republiky dotčení živelní katastrofou.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Žadatel poskytuje součinnost podle požadavků osloveného zastupitelského úřadu, místních krizových složek, přijímající organizace či cestovní kanceláře.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu zastupitelského úřadu uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Podle interních předpisů MZV ČR, příp. podle předpisů Evropské unie.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Právní řád České republiky, příp. právní řády členských států Evropské unie.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky nejsou stanoveny

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy

 

 

22.

Další informace

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Internetové stránky MZV ČR

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

09.05.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.