Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování s dětmi

 

V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou dítěte do zahraničí.

Cestujeme s dětmi

V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou dítěte do zahraničí.

Kontaktní údaje zastupitelských úřadů naleznete v kapitole Státy světa - informace na cesty.

I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučujeme, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je vhodné dostatečně identifikovat dítě i jeho doprovázející osobu, destinaci a termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá úředně ověřit podpis pod tímto souhlasem. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje vyhotovit také v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

Zpravidla pro krátkodobý výjezd do ciziny např. na dovolenou obvykle není souhlas druhého rodiče vyžadován.

Souhlas s vycestováním druhého rodiče je vhodné si opatřit zejména pro delší pobyty v cizině, kdy by mohlo hrozit nebezpečí, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte.

S cílem předejít případným komplikacím během krátkodobého pobytu v zahraničí se doporučuje i v případě, že cestuje dítě pouze s jedním rodičem, mít souhlas toho rodiče, který s dítětem necestuje. V řadě států může být takový doklad požadován. Důvodem je snaha zabránit doprovázejícímu rodiči, aby bez vědomí/bez souhlasu druhého rodiče přemístil dítě mimo stát jeho obvyklého bydliště. Tento souhlas je více než žádoucí zejména u nesezdaných párů a u rodičů, kteří mají odlišné příjmení než dítě, a to i když žijí ve společné domácnosti. Lze rovněž přiložit fotokopii rodného listu dítěte.

Rozhodně se doporučuje mít tento souhlas při cestách mimo EU, resp. mimo Evropu. MZV nedisponuje seznamem zemí, které mají tuto povinnost zakotvenou přímo ve své legislativě, tudíž doporučuje cestujícímu rodiči prověřit vždy před cestou do konkrétního státu, zda tato povinnost pro navštívený stát platí. V případě pochybností či nejasných podmínek rozhodně doporučujeme tento souhlas mít.

Návrh vzoru souhlasu v českém a anglickém jazyce je ke stažení zde:

AJ souhlas s vycestováním (DOCX, 28 KB)

CZ_souhlas_s_vycestovanim (DOCX, 23 KB)

 

přílohy

CZ_souhlas_s_vycestovanim 22 kB docx (Dokument) 19.7.2018

.