Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Egypt hieroglyfy
Egypt Egypt

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic, service and special passports
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-01-24 Káhira
Vstup v platnost
Publikace č. 98/2000 Sb.m.s.

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Industry and Foreign Trade of the Arab Republic of Egypt on Economic Cooperation
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2013-05-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 60/2013 Sb.m.s.

Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017

Název v cizím jazyce Executive Programme of Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt for the years 2014-2017
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-12-12 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 10/2015 Sb.m.s.

Protokol o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation in the field of Environmental Protection between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Ministry of State for Environmental Affairs of the Arab Republic of Egypt
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-09-14 Káhira
Vstup v platnost 14.9.2004
Publikace č. 125/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Czech and Slovak Federal Republic and the Arab Republic of Egypt
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-09-04 Praha
Vstup v platnost 9.6.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 643/1992 Sb.

Dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Sjednocenou arabskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technological Co-operation between the Czechoslovak Socialist Republic and the United Arab Republic
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-02-20 Káhira
Vstup v platnost 29.1.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Egyptské arabské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-05-29 Káhira
Vstup v platnost 29.5.1993

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of the Arab Republic of Egypt
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2008-04-07 Káhira
Vstup v platnost 7.4.2008
Publikace č. 32/2008 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Co-operation in the Field of Agriculture and Foodstuff Industry between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture and Land Reclamation of the Arab Republic of Egypt
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-03-22 Káhira
Vstup v platnost 22.3.1997

Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Arab Republic of Egypt for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-01-19 Káhira
Vstup v platnost 4.10.1995
Publikace č. 283/1995 Sb.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Egyptské arabské republiky o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Arab Republic of Egypt on Mutual Cooperation
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-04-29 Káhira
Vstup v platnost 29.4.1998

Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Arab Republic of Egypt for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1993-05-29 Káhira
Vstup v platnost 4.6.1994
Publikace č. 128/1994 Sb.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o uvolnění majetku a vypořádání starých pohledávek a závazků československo-arabských

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Arabe Unie sur la libération des biens et le reglement des anciennes créances et dettes tchécoslovaque - arabes
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-11-18 Káhira
Vstup v platnost 18.11.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót o sukcesi ze dne 19.3. 1999 a 9.8. 1999

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Arab Republic on Co-operation in the Field of Public Health
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-11-26 Káhira
Vstup v platnost 26.11.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 9/1965 Sb.
Publikace č. 50/2006 Sb.m.s.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Republic and the Republic of Egypt on Cultural Co-operation
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1957-10-19 Káhira
Vstup v platnost 24.3.1958
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 49/1958 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o zřízení Výboru pro hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Arab Republic on the Establishment of a "Committee for Economic, Scientific and Technical Cooperation" between the Czechoslovak Socialist Repu...
Země a mez. organizace Egypt
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-09-26 Praha
Vstup v platnost 19.6.1965
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.