Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Etiopie vesnice
Etiopie Etiopie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace v zemi

Země se v posledních letech potýká s případy násilných protestů, etnických střetů a civilních nepokojů, které v roce 2020 eskalovaly v ozbrojený občanský konflikt. Situace se může prudce zhoršovat jak na regionální, tak i federální úrovni. V Etiopii jsou typické násilné demonstrace, blokády silnic nebo útoky na policejní stanice. V zemi byl v posledních letech opakovaně vyhlášen výjimečný stav. Vedení země v dobách civilních nepokojů vypíná telefonické i internetové spojení, což může významně omezit možnosti komunikace a konzulární pomoci Velvyslanectví ČR v Addis Abebě. Od roku 2022 je znatelná i náboženská tenze mezi etiopskými křesťany a muslimy. Jelikož je Etiopie obklopena zeměmi, které se samy nachází v problematické bezpečnostní situaci, důrazně se nedoporučuje cestovat do pohraničí s žádnou sousední zemí. Jedinou neproblematickou hranicí je ta s Džibutskem.

Vzhledem k účasti svých jednotek na mírové misi Africké unie v Somálsku je Etiopie jedním z potenciálních terčů útoků somálské teroristické organizace al-Šabáb. Dosud však v zemi nedošlo k žádnému významnému teroristickému útoku. Obecné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR je dbát zvýšené opatrnosti a vyvarovat se místům se zvýšenou koncentrací lidí, veřejným shromážděním a demonstracím. Pokojná shromáždění mohou vzhledem k volatilní situaci v zemi rychle přerůst do nepokojů a násilností. Doporučujeme se vyhnout velkým davům v dobách významných svátků (Timkat – leden, oslava vítězství u Adwy – březen, Meskel – září, oslavy Ramadánu a dalších, které se však mohou proměnit i v násilné střety nebo protesty.

Důrazně doporučujeme se při cestě do Etiopie nahlásit do systému DROZD, při delších pobytech můžete informovat i pracovníky Velvyslanectví ČR v Addis Abebě zasláním emailu.

Konkrétní informace k regionálním státům viz níže:

TIGRAY

V zemi roku 2020 vypukl ozbrojený občanský konflikt, který zcela znemožňuje cestování do regionu Tigraj a na sever Amharského a Afarského regionu, včetně pohraniční oblasti se Súdánem a Eritreou. Nyní je zcela nemožné cestovat do měst Mekelle, Aksum, Adwa a do skalních kostelů v regionu Tigraj. V regionu hrozí hladomor a situace může kdykoliv eskalovat.

AMHARA

V okolí měst Bahir Dar, Gondar a Lalibela a v Simienských horách je situace volatilní. V regionu i v samotných městech jsou rozmístěny vládní i lokální vojenské složky. Je možné zhoršení bezpečnostní situace v důsledku tenzí mezi Amharou a Oromií. Doporučujeme si bezpečnostní situaci před cestou vždy ověřit na Velvyslanectví ČR v Addis Abebě a sledovat lokální média. Doporučujeme zhodnotit, je-li cesta do tohoto regionu nezbytná, a pokud to lze, doporučujeme ji odložit.

AFAR

Důrazně se nedoporučuje cestovat ani do oblasti Danakilské prolákliny, na sopku Irta Ale a do pohraniční oblasti s Eritreou. Hraniční přechod s Džibutskem by neměl být problematický, avšak obecně se nedoporučuje cestovat do Džibutska pozemní trasou. Situace v oblasti národního parku Awash je potenciálně riziková.

GAMBELLA

Vzhledem k dlouhodobé nestabilitě, blízkosti Jižního Súdánu, častým násilným incidentům, ozbrojeným útokům a etnickým střetům důrazně nedoporučujeme cesty do regionálního státu Gambella. V regionu Gambella hrozí různé bezpečnostní incidenty např.: přepadení či únosy.

OROMIE

Důrazně nedoporučujeme cesty do západní Oromie, zejména zón West, Qellem Wollega, East Hararge a West Gedeo/Guji. Oblast je dlouhodobě politicky nestabilní a hrozí akutní zhoršení bezpečností situace.  V Oromii dochází ke střetům mezi ozbrojenými nevládními skupinami a bezpečnostními složkami, útokům na vesnice, únosům apod. V únoru 2020 došlo k bombovému útoku ve městě Ambo, riziková jsou také města Wolissa, Nekemte, či Shashemene, které bylo vypáleno při nepokojích v roce 2020. Může dojít k náhlým propuknutím nepokojů a blokádám významných tahů z/a do Addis Abeby. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při oslavách oromijského svátku Ireecha (září).

SIDAMA

V Sidamě docházelo k civilním nepokojům v souvislosti s referendem o nezávislosti zóny Sidama. To proběhlo v listopadu 2019 a Sidama získala status regionálního státu v roce 2020. Situace je nyní relativně klidná.

SOMALI

Důrazně nedoporučujeme cesty do regionálního státu Somali a to především do oblastí v blízkosti hranic se Somálskem a Keňou. Somálský regionální stát se potýká s extrémními suchy, které způsobují zhoršování lokální nestability. V regionu je bezvládí, dochází ke střetům s ozbrojenými složkami a v minulosti došlo i k útokům na cizince a pracovníky neziskových organizací. Na hranicích se Somálskem dochází k převaděčství a pašeráctví. Hrozí zde i infiltrace teroristických složek působících v Somálsku.

STÁT JIŽNÍCH NÁRODŮ, NÁRODNOSTÍ A LIDU (SNNPR)

Důrazně nedoporučujeme cesty do hraničních oblastí s Jižním Súdánem a Keňou, riziková je také oblast hranice s Oromií. Jedná se o turisticky populární oblast, kde lze navštívit vesnice různých etiopských etnických skupin. Pokud dojde k lokálním střetům, může být bezpečnost zhoršena. V současné době však lze do tohoto regionu cestovat. Doporučuje se vždy cestovat s cestovní agenturou.

STÁT LIDU JIHOZÁPADNÍ ETIOPIE

Jedná se o nejmladší regionální stát Etiopie, který vznikl v roce 2021. Jeho hranice s Jižním Súdánem a Keňou je problematická a nedoporučuje se tam cestovat, stejně to platí i pro hranici s Gambellou. V regionu je velmi špatná infrastruktura. Obecně se nejedná o turisticky vyhledávanou oblast.

Kriminalita

V hlavním městě Addis Abebě je nutné dbát zvýšené obezřetnosti z důvodu rostoucí míry kriminality (především krádeže a přepadení). Cizinci jsou častým terčem. Obvyklým trikem bývá odlákání pozornosti jedním zlodějem (např. zataháním za rukáv, plivnutím atp.) a následná krádež komplicem. Velvyslanectví ČR zaznamenalo také případy přepadení za použití násilí (škrcení páskem do bezvědomí). Časté jsou také různé podvodné nabídky, nabídky na provedení po městě atp. Z tohoto hlediska nejrizikovějšími jsou oblasti kolem hotelů na Bole Atlas a Bole Medhanealem, centrální oblast kolem náměstí Meskel, kopce Yeka Hills a další místa se zvýšeným výskytem cizinců. Obecně proto nedoporučujeme pohyb po městě pěšky, a to zejména ne o samotě a v nočních hodinách.

Doprava

Kultura řízení je v Etiopii velmi nízká a technický stav vozidel i cest je obvykle špatný. Časté jsou dopravní nehody. Důrazně nedoporučujeme cesty v noci mimo města. Jak ve městech, tak na silnicích mezi městy/regiony jsou často umístěny policejní či vojenské check-pointy. Doporučuje při kontrolách a prohledávání vozu neklást žádný odpor a poslouchat pokyny místních autorit. Vzhledem k tomu, že pro řízení v Etiopii je zapotřebí etiopský řidičský průkaz, lze na cesty do turistických oblastí spíše doporučit služby cestovních kanceláří, které zpravidla zajistí průvodce z místních asociací i ozbrojený doprovod. Do řady oblastí je doprovod doporučen a do některých je pak přímo vyžadován (např. Danakilská proláklina, některé části Omo Valley).

Pro dopravu v hlavním městě doporučujeme využívat aplikace RIDE a FERES. Místní taxi služby (modré a žluté taxíky) jsou předražené a technický stav často neodpovídá ani tomu nejnižšímu akceptovatelnému standardu.

Pro vnitrostátní dopravu doporučujeme používat leteckou společnost Ethiopian Airlines.


Obecné informace

Po celé zemi, a to i v hlavním městě Addis Abebě, jsou časté výpadky dodávek elektřiny a vody. Pokrytí země mobilním telefonním signálem je omezené a spojení bývá značně nespolehlivé. V roce 2022 začíná fungovat v hlavním městě i pokrytí 5G internetovým připojením. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou do Etiopie zkontrolovali dostupnost roamingových služeb svých mobilních operátorů.

Platební karty jsou přijímány pouze v mezinárodních hotelech. Nedoporučuje se u sebe nosit větší obnos hotovosti zahraniční měny zejm. amerických dolarů nebo eur. Ceny různých služeb mimo hlavní město je dobré domluvit předem (např.: doprava, jídlo apod.), aby se předešlo dohadování se o ceně, která je pro cizince vždy mnohonásobně vyšší.

Znalost cizích jazyků je malá. V Addis Abebě je možné domluvit se anglicky, převládá však znalost amharštiny a zejména lokálních jazyků.

Země je nábožensky konzervativní, je vhodné vyhnout se nošení krátkých sukní či šortek.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.