Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Etiopie vesnice
Etiopie Etiopie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 2014-11-19 Kuta (Bali, Indonésie)
Vstup v platnost
Publikace č. 35/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Etiopské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Ethiopia on Cooperation in the Field of Health Care and Medical Sciences
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-11-12 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Federal Democratic Republic of Ethiopia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2007-07-25 Addis Abeba
Vstup v platnost
Publikace č. 54/2008 Sb.m.s.

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie

Název v cizím jazyce Credit Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-01-24 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-01-24 Praha
Vstup v platnost 7.7.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o spolupráci při výstavbě hydroelektrárny Malka Wakana

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia on co-operation in the construction of Malka Wakana Hydroelectric Power Plant
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-12-09 Praha
Vstup v platnost 9.12.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia on Cultural and Scientific Co-operation
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-12-02 Praha
Vstup v platnost 25.6.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 131/1979 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-11-09 Addis Abeba
Vstup v platnost 17.5.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 68/1977 Sb.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-01-11 Addis Abeba
Vstup v platnost 29.8.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Etiopské federativní a demokratické republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-03-14 Addis Abeba
Vstup v platnost 14.3.2001

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-09-13 Addis Abeba
Vstup v platnost 28.6.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 119/1982 Sb.
.