Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

JAR souboj zebry s lvicí
Jihoafrická republika Jihoafrická republika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Držitelé všech druhů cestovních dokladů ČR, kteří do JAR cestují za turistickým či obchodním účelem, nepotřebují na pobyt do 90 dnů vízum. Při ostatních typech pobytu se ohledně nutnosti opatření víza před návštěvou země obraťte na zastupitelské úřady JAR.
Upozorňujeme, že v květnu 2014 vstoupily v JAR v platnost nové imigrační zákony, které zpřísňují cestování do země.
V případě vycestování do jiné (například sousední) země ve zmíněné 90denní lhůtě a návratu zpět do JAR je s účinností od května 2014 omezena doba pobytu na území JAR datem platnosti původně uděleného krátkodobého pobytu při prvním příjezdu do JAR. Doba pobytu v jiném státu se do doby platnosti povolení pobytu v JAR započítává.
V případě, že návštěvník udělenou dobu pobytu v JAR překročí, bude označen za nežádoucí osobu a nebude mu umožněno JAR navštívit po dobu jednoho až pěti let (v závislosti na délce překročení pobytu a četnosti opakování prohřešku).
V případě zájmu o prodloužení 90denního pobytu v JAR je nutné na příslušných jihoafrických úřadech podat tuto žádost nejpozději dva měsíce před uplynutím uvedeného pobytu. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Cestování s mladistvými do JAR

Od 1. 6. 2015 platí zpřísněné podmínky pro cestování nezletilých osob (osoba mladší 18 let) do JAR a z JAR. Tato opatření byla zmírněna na konci roku 2018. Ačkoliv nová legislativa neukládá nově povinnost mít při cestování rodný list dítěte, pokud cestuje s oběma rodiči, Ministerstvo vnitra JAR nadále doporučuje rodné listy při cestování s mladistvými mít vždy u sebe pro případ, kdy by na hranicích došlo k pochybnostem ohledně rodičů (např. různé příjmení dítěte a rodiče). V případě, že rodič nebude mít některý z níže uvedených dokumentů na hranici, bude mu poskytnuta lhůta 24 hod. k jejich obstarání. Ke kontrole níže uvedené dokumentace k dítěti (cestujícího s oběma rodiči) by mělo docházet pouze v případě pochybností.

Pro cestování s mladistvými platí následující:

  • mladistvý s oběma rodiči (pokud nemají údaje o dětech obsaženy v pasu) – cestovní pas dítěte, rodný list dítěte obsahující údaje o rodičích

  • mladistvý s jedním rodičem – cestovní pas dítěte, rodný list dítěte, souhlas druhého rodiče – formulář (http://www.dha.gov.za/files/Parental-Consent-Letter_Suggested-Format_v8.pdf), kopie pasu druhého rodiče, kontaktní údaje na druhého rodiče (obsaženo v souhlasu). V případě, že nezletilá osoba nemůže doložit souhlas s uskutečněním cesty některého z biologických rodičů (rozvod, adopce, pěstounská péče, úmrtí rodičů), musí doložit právně závazné dokumenty (soudní rozhodnutí, úmrtní list rodiče) dokládající tento stav, v případě sdílené péče – souhlas obou rodičů je vyžadován.

  • mladistvý bez doprovodu rodičů – cestovní pas dítěte, souhlasy rodičů, rodný listy dítěte a kopie pasů rodičů, v případě absence souhlasu rodičů některé z výše uvedených právně závazných dokumentů (adopční rozsudek, úmrtní list rodiče, …). Tyto dokumenty může suplovat prohlášení ředitele školy, že škola má k dispozici tyto dokumenty. Doporučujeme před cestou kontaktovat Velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze, zda prohlášení ředitele školy může suplovat výše uvedené dokumenty, resp. zda skutečně nebudou vyžadovány dokumenty na hranicích. Dále dopis osoby přijímající dítě v Jihoafrické republice, obsahující její údaje o rezidenční adrese, kontaktní údaje osoby a kde dítě bude pobývat. Kopie občanského průkazu či pasu osoby přijímající dítě v Jihoafrické republice.

    Poznámky k dokumentaci:

  • listiny jsou vyžadovaná v originále či v prosté kopii (nikoliv ověřené)

  • souhlas rodičů je vyžadován v listinné podobě – forma prostého dopisu s podpisem, podpis nemusí být ověřen, již není nadále požadováno jej předkládat ve formě affidavit, který byl dříve ověřován jihoafrickým zastupitelským úřadem,

  • vzor souhlasu na stránkách Ministerstva vnitra JAR - „Parental Consent letter  - http://www.home-affairs.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit_v8.pdf, doporučuje se mít souhlas v angličtině – není třeba mít úřední překlad, měl by obsahovat údaje o plánované cestě (tam a zpět), kontaktní údaje na rodiče, podpis, připojit kopii pasu rodiče. Souhlas by neměl být starší než 6 měsíců.

    Pro aktuální a úplné informace doporučujeme před cestou konzultovat Velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze.


Doporučuje se, aby platnost cestovního dokladu přesahovala nejméně o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR. Cestovní doklad musí obsahovat nejméně dvě volné stránky (naproti sobě) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.
Imigrační úředníci JAR při vstupu do země kontrolují, zda mají občané jiných zemí při vstupu do země očkování proti žluté zimnici (v platném mezinárodním očkovacím průkazu), pokud do země cestují z oblastí s výskytem uvedené nemoci. Při nesplnění této podmínky je cestujícímu zamezen vstup do země.
Upozornění: poskytování závazných informací o cestování do JAR je v kompetenci výhradně zastupitelských úřadů JAR v zahraničí a na území JAR jihoafrického ministerstva vnitra.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.