Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

JAR souboj zebry s lvicí
Jihoafrická republika Jihoafrická republika

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak republic and Great Britain respecting Commercial Travellers´ Samples
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1923-01-31 Londýn
Vstup v platnost 7.9.1923
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 185/1923 Sb.
Publikace č. 55/1925 Sb.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 10.9.1931
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 70/1926 Sb.
Publikace č. 123/1926 Sb.
Publikace č. 60/1927 Sb.
Publikace č. 140/1927 Sb.
Publikace č. 12/1929 Sb.
Publikace č. 204/1930 Sb.
Publikace č. 47/1931 Sb.
Publikace č. 107/1931 Sb.
Publikace č. 146/1931 Sb.
Publikace č. 28/1932 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of South Africa regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-09-20 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 102/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of South Africa on Economic Cooperation
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-12-12 Pretorie
Vstup v platnost
Publikace č. 23/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of South Africa for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1998-12-14 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 294/1999 Sb.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 11.7.1927
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 211/1926 Sb.
Publikace č. 22/1928 Sb.
Publikace č. 73/1928 Sb.
Publikace č. 56/1929 Sb.
Publikace č. 166/1932 Sb.
Publikace č. 212/1934 Sb.
Publikace č. 25/1935 Sb.

Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement on accession of certain British Dominions to the Agreement between the Czechoslovak Republic and Great Britain from January 31, 1923, relative to commercial travellers´ samples
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-01-02 Londýn
Datum a místo podpisu 1923-12-19 Londýn
Vstup v platnost 2.1.1924
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 55/1925 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Bilateral Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of South Africa
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1993-08-16 Pretorie
Vstup v platnost 14.9.1993
Publikace č. 69/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-11-11 Praha
Vstup v platnost 3.12.1997
Publikace č. 7/1998 Sb.

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1935-02-15 Praha
Vstup v platnost 5.1.1937
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 178/1935 Sb.
Publikace č. 218/1935 Sb.
Publikace č. 8/1936 Sb.
Publikace č. 47/1936 Sb.
Publikace č. 64/1936 Sb.
Publikace č. 117/1936 Sb.
Publikace č. 350/1936 Sb.
Publikace č. 78/1937 Sb.
Publikace č. 152/1938 Sb.
Publikace č. 156/1938 Sb.

Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Jihoafrické republiky

Název v cizím jazyce Agreement in regard to Co-operation in the Fields of Agriculture and the Food-processing Industry between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Department of Agriculture of the Republic of South Africa
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-03-21 Kapské Město
Vstup v platnost 21.3.1995

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of South Africa on the Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-10-29 Pretorie
Vstup v platnost 1.12.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 12/1992 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic through its Ministry of Defence and the Government of the Republic of South Africa through its Department of Defence on Defence Co-operation
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-11-09 Pretoria
Vstup v platnost 9.11.1999
Publikace č. 317/1999 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic represented by the Ministry of Defence and the Government of the Republic of South Africa represented by the Department of Defence concerning the Protection of Classified Defence Information
Země a mez. organizace Jihoafrická republika
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-11-18 Praha
Vstup v platnost 18.11.2003
Publikace č. 134/2003 Sb.m.s.
.