Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace v Keni zůstává dlouhodobě špatná. I přes dílčí zlepšení velká města vykazují i nadále vysokou míru kriminality, v podstatě běžná jsou loupežná přepadení chodců, únosy osob i aut, dochází i k loupežným útokům ozbrojených gangů na domy v rezidenčních čtvrtích či přepadení obchodů a bank.

Doporučujeme proto nepohybovat se po velkých městech (především pak po Nairobi a Mombase) pěšky a vyvarovat se návštěvy chudinských oblastí - slumů. Důležité je nenosit při sobě větší hotovost a viditelné cennosti – šperky, fotoaparáty apod. Na oslovení od pouličních obchodníků a žebráků (a to včetně dětí, které mohou být členy nečekaně nebezpečných dětských gangů) je zásadně nutné nereagovat a dané místo co nejrychleji opustit. Při cestách vozidlem je nutné dbát na uzamčení všech dveří a zavření oken. Ve velkých městech se doporučuje nevycházet na ulici za tmy, při večerních návratech z restaurace je nutné mít předem domluvený odvoz nebo si nechat zavolat prověřené taxi.

Mezi významná rizika patří též různé podvodné triky, která zdaleka nemusí končit pouhou finanční či materiální újmou. Je třeba být zvláště obezřetný v případě oslovení neznámými osobami na ulici a nepřijímat od nich žádné nabídky na služby (dopravní, průvodcovské, výhodný nákup apod.) a neakceptovat (nebrat do rukou!) žádné drobné dárky, vizitky či letáky (byly zaznamenány případy omámení turistů prostřednictvím kontaktního uspávadla v podané vizitce a jejich následné zbití, znásilnění a okradení). Veškeré objednávky těchto služeb je třeba činit výhradně v prověřené cestovní kanceláři nebo u poskytovatele doporučeného ubytovacím zařízením, pokud možno písemně. Přijetí zdánlivě výhodné nabídky na ulici se může v lepším případě velmi citelně prodražit (policie bývá vždy na straně místních obyvatel), v horším skončit fyzickou újmou.

Přes přísná bezpečnostní opatření (kontroly vozidel při příjezdech na parkoviště, osobní prohlídky při vstupu do každé veřejné budovy) existuje v Keni reálná hrozba teroristických útoků zaměřených na místa s vysokou koncentrací osob. Jejich cílem mohou být objekty státních institucí, nákupní centra, hotely, bary, noční kluby, restaurace, přepravní terminály či přímo prostředky hromadné dopravy (autobusy). Doporučujeme proto vyhýbat se pokud možno těmto místům, případně dbát při jejich návštěvě zvýšené opatrnosti. Nebezpečí teroristických útoků je vysoké především v největších městech a v severovýchodních oblastech země (tj. při hranici se Somálskem). V ostatních částech země (národní parky v centrální a jižní Keni, turistická centra na pobřeží jižně od Mombasy) je riziko teroristického útoku nižší.

Z hlediska individuální turistiky lze za méně bezpečné oblasti považovat severní část Velké příkopové propadliny (Great Rift Valley - řídce obydlené území, vysoká pravděpodobnost přepadení, výskyt žluté zimnice) a severovýchodní část země do vzdálenosti 100 km od hranic se Somálskem, včetně pobřežních oblastí na sever od ostrova Lamu (riziko teroristických útoků, loupežných přepadení a únosů).

Vstupy do národních parků a přírodních rezervací je možné hradit výhradně systémem M‑Pesa (pro návštěvníky nedostupný systém mobilních plateb prostřednictvím keňského mobilního operátora) nebo kreditní kartou. Platby jiným způsobem (např. hotovost) nejsou přijímány.

Většina silnic není v dobrém stavu, asfaltový povrch je často poškozený. V Keni jsou běžné nezpevněné komunikace, z nichž mnohé jsou zejména v období dešťů jen velmi obtížně sjízdné. Nebezpečí jízdy po silnicích zvyšuje mimořádně silný provoz většinou technicky značně zanedbaných vozidel, včetně těžké nákladní tranzitní dopravy. Místní provoz se návštěvníkům jeví jako krajně chaotický. Při cestách je nezbytné neustále sledovat situaci kolem sebe a udržovat větší odstup od ostatních vozidel. Řidič musí být připraven na řízení na levé straně silnice, na nepřítomnost dopravního značení (dopravní značky i směrovky) a především na velmi volný výklad pravidel silničního provozu. Je proto důležité věnovat pozornost očnímu kontaktu řidičů a gestikulaci. Při jízdě autem je bezpodmínečně nutné mít uzamčené všechny dveře a zavřená okna. V případě nehody (a to včetně srážky s chodcem či cyklistou), která umožňuje pokračovat v jízdě, se doporučuje nezastavovat a dojet k nejbližší policejní stanici; v opačném případě se doporučuje pokud možno neopouštět vozidlo (může jít o účelově spáchanou dopravní nehodu s cílem přepadení) a telefonicky informovat policii (pohotovostní čísla: 999, 112, 911). Po setmění se nedoporučuje pokračovat v jízdě, na trase je vždy třeba mít zajištěno ubytování. Cestování autem do odlehlejších oblastí Keni se doporučuje v doprovodu nejméně jednoho dalšího auta kvůli bezpečnosti nebo možným poruchám.

Ve velkých městech existují autopůjčovny různé úrovně, nejkvalitnější a nejdražší nabízejí své služby na letištích. Doporučujeme při pronajímání upřednostňovat vozidla s automatickou převodovkou a v případě cest mimo hlavní tahy i s náhonem 4x4.

Veřejné dopravní prostředky - mikrobusy nazývané “matatu” - jsou technicky zanedbané a jejich řidiči velmi bezohlední, jejich použití se proto nedoporučuje. V Nairobi a některých dalších městech je možné využít taxislužby Uber.

Spojení po železnici o standardním rozchodu (SGR) je od roku 2017 možné mezi Nairobi a Mombasou se zastávkami ve větších centrech. Nákup jízdenek je vzhledem k zájmu cestujících třeba provést v dostatečném časovém předstihu. Odbavení cestujících je doprovázeno bezpečnostními opatřeními jako na letištích, proto je nutné se na nádraží dostavit minimálně hodinu (v Nairobi a Mombase však raději dvě hodiny) před odjezdem vlaku. Moderní vlak zvaný Madaraka Express je klimatizován a cestující mají cestou možnost zakoupit si občerstvení. Bližší informace viz stránky keňských železnic www.krc.co.ke

Uganda Railway, tj. železnice postavená na přelomu 19. a 20. století britskou koloniální správou, která spojovala Mombasu s Nairobi a dále s Kampalou, je již po celé délce mimo provoz.

Na mezinárodním letišti v Nairobi je třeba počítat s delším odbavením. Při odletu je důkladná bezpečnostní prohlídka prováděna již při vstupu do odbavovací haly a následně znovu po odbavení zavazadel. Vzhledem k častým dopravním zácpám v Nairobi je třeba ověřit si před cestou na letiště aktuální dopravní situaci a vyjet s dostatečným časovým předstihem. V případě, že zavazadla při příletu nedorazila, je možné nahlédnout do sousední místnosti, kde jsou nakládána na dopravník; obsluha totiž některá zavazadla vynechává, aby si přivydělala (cca 2 USD) za jejich „nalezení“.

Jachtaře upozorňujeme na trvající riziko pirátských útoků v severozápadním Indickém oceánu. Útoky za použití moderní techniky a výzbroje se rozšířily i na oblasti vzdálené více než 1000 námořních mil od somálského pobřeží a kromě nákladních lodí jsou zaměřeny i na soukromé jachty a větší výletní lodě. Zvýšené riziko existuje v teritoriálních vodách východoafrických zemí a přilehlých ostrovů, jakož i v mezinárodních vodách celého severozápadního Indického oceánu. Posádkám lodí se v případě uskutečnění plavby doporučuje sledovat aktuální varování na stránkách ICC International Maritime Bureau ( www.icc-ccs.org/home/piracy-reporting-centre ) a registrovat se u Střediska námořní bezpečnosti EU NAVFOR ( www.mschoa.org ). V případě nutnosti proplutí ohroženými vodami se doporučuje využít některé z nabídek komerčních ozbrojených eskort/konvojů.

Keňská turistická federace (Kenya Tourism Federation) provozuje Bezpečnostní a komunikační centrum (Safety and Communication Centre), které poskytuje aktuální informace a rady ohledně cestování, včetně stavu silnic. Centrum je možné kdykoli kontaktovat na čísle +254 20 604730 nebo e-mailem safetour@wananchi.com

Keňský šilink (KES, KSh) je volně směnitelný při příjezdu i odjezdu. V zemi existuje rozsáhlá síť soukromých směnáren. Jakýkoliv nedeklarovaný dovoz a vývoz keňské měny v hotovosti je trestný, převody v bankovním styku jsou relativně snadné. Keňa v současné době (od 1.6.2019) zavádí nové bankovky. Podle oficiálního oznámení Keňské centrální banky nebudou bankovky starého typu v hodnotě 1000 KSh ode dne 1.10.2019 platné. Jedná se o tisícišilinkové bankovky s vyobrazením prvního prezidenta Keni Jomo Kenyatty na přední straně. U ostatních bankovek (hodnoty 50, 100, 200 a 500 šilinků) zatím zůstávají v oběhu staré i nové typy.

V Keni platí zákaz kouření na veřejnosti (tj. všude mimo vyhrazená místa), který je nutné dodržovat. Alkohol je možné koupit pouze ve specializovaných prodejnách nebo uzavřených odděleních supermarketů. V některých restauracích není alkohol nabízen.

Voda z vodovodního řadu v Nairobi je poměrně dobré kvality, ale pitná pouze po převaření. Balená voda je však běžně dostupná, stejně tak jako obvyklé potraviny a drogistické zboží.

V Keni je elektrická síť na 220 V, používán je britský typ zásuvek (ploché kolíky), je proto třeba se vybavit adaptérem (běžně k dostání v místě). Zejména v období dešťů je nutno počítat s poměrně častými výpadky elektrického proudu, vůči nimž jsou hotely lepší kvality chráněny agregáty. Obecně platí, že napětí v zásuvkách vykazuje výkyvy, je proto vhodné chránit citlivější elektrické přístroje ochranou proti přepětí (surge protector – dá se pořídit v místě).

Je též důležité se vyvarovat zvaní nově (a rychle) získaných keňských přátel na návštěvu do ČR “na oplátku”. Ve většině případů by totiž daná cesta byla zneužita k nelegální migraci do EU.

V Keni od r. 2017 platí zákaz používání polyetylenových sáčků všeho druhu. V supermarketech a na trzích jsou využívány přírodní obalové materiály.

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.