Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 12.12.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 70/1926 Sb.
Publikace č. 123/1926 Sb.
Publikace č. 60/1927 Sb.
Publikace č. 140/1927 Sb.
Publikace č. 12/1929 Sb.
Publikace č. 204/1930 Sb.
Publikace č. 47/1931 Sb.
Publikace č. 107/1931 Sb.
Publikace č. 146/1931 Sb.
Publikace č. 28/1932 Sb.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Keňskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924, Dodat...

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Kenya concerning validity of the Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to proceedings in civil matters, t...
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1970-01-15 Nairobi
Vstup v platnost 15.1.1970
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/1970 Sb.

Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-03-03 Nairobi
Vstup v platnost 26.2.1993
Publikace č. 36/2004 Sb.m.s.

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keni

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-03-09 Nairobi
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 12.12.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 211/1926 Sb.
Publikace č. 22/1928 Sb.
Publikace č. 73/1928 Sb.
Publikace č. 56/1929 Sb.
Publikace č. 166/1932 Sb.
Publikace č. 212/1934 Sb.
Publikace č. 25/1935 Sb.

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1935-02-15 Praha
Vstup v platnost 12.12.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 178/1935 Sb.
Publikace č. 218/1935 Sb.
Publikace č. 8/1936 Sb.
Publikace č. 47/1936 Sb.
Publikace č. 64/1936 Sb.
Publikace č. 117/1936 Sb.
Publikace č. 350/1936 Sb.
Publikace č. 78/1937 Sb.
Publikace č. 152/1938 Sb.
Publikace č. 156/1938 Sb.

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Area of Tourism between the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of the Republic of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-04-28 Praha
Vstup v platnost 28.4.2010
Publikace č. 49/2010 Sb.m.s.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-10-02 Nairobi
Vstup v platnost 2.10.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 16/1988 Sb.
.