Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mali poušť
Mali Mali

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba" k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjedna...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Francie, Mali
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2020-03-10 Koulouba
Datum a místo podpisu 2020-03-06 Bamako
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 2021-02-12
Publikace č. 20/2021 Sb.m.s.

Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Název v cizím jazyce Accord relatif aux services aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali
Země a mez. organizace Mali
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1961-11-27 Praha
Vstup v platnost 11.10.1962
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 116/1962 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Název v cizím jazyce Accord sur la coopération culturelle entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali
Země a mez. organizace Mali
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1960-11-15 Praha
Vstup v platnost 1.3.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 84/1964 Sb.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali concernant la coopération scientifique et technique
Země a mez. organizace Mali
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1960-11-15 Praha
Vstup v platnost 1.3.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 83/1964 Sb.
.