Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Maroko pohoří Atlas
Maroko Maroko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pro krátkodobou návštěvu Maroka (nepřesahující 3 měsíce) je pro občany ČR zaveden bezvízový styk. Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR, dle informací Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce Marockého království, vybaven nepoškozeným cestovním pasem s platností nejméně 3 měsíce od data vstupu na marocké území.

POZNÁMKA: ZÚ Rabat se zatím nesetkal s případem, že by byl vrácen turista, jehož platnost pasu byla sice kratší než tři měsíce, ale který přitom předložil doklady o délce pobytu (ubytování, zpáteční letenka či loděnka), které jasně svědčily o tom, že vycestuje z Maroka v dostatečném předstihu před skončením platnosti pasu. Rozhodnutí je však zcela v pravomoci marockých orgánů a MZV ČR doporučuje mít pas s dostatečnou platností.

POZOR: V případě, že mladistvé osoby necestují se svými rodiči, ale například s prarodiči, příbuznými či přáteli, je nutné /i z důvodu požadavku jiných členských států EU v případě transitu/ cestujícím předat souhlas rodičů nezletilého k cestě do zahraničí. Předepsaný formulář neexistuje, je možné využít francouzských formulářů, které jsou například k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Kanady (http://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement). Je možné se zkusit dohodnout se Zastupitelským úřadem Maroka v Praze, zda rodiče (možná bude stačit jen jeden rodič) mohou přijít vyplněný dokument osobně podepsat (bude za poplatek potvrzen zastupitelským úřadem; je nutné přijít s dokladem totožnosti, lépe i s dokladem dosvědčujícím vztah dítě-rodič). Druhá možnost je nechat notářsky ověřený podpis dokumentu v češtině přeložit do francouzštiny či arabštiny a superlegalizovat opět na Velvyslanectví Maroka v ČR.

Při cestách letadlem /přílet a odlet/ je nezbytné před předložením cestovního dokladu přiložit též registrační lísteček (zpravidla rozdává letecká spol. během letu do Maroka). Při odletu pak jej naleznete v letištní odletové hale.

Při cestách vlastním motorovým vozidlem je před příjezdem nutné vyplnit formulář pro dočasné bezcelní povolení dovozu vozidla (blíže viz sekce Celní a devizové předpisy). Na hranicích řidič k tomuto formuláři dále přikládá řidičský průkaz a platné doklady k vozidlu, tj. technický průkaz a doklad o zaplacení povinného ručení (tzv. zelenou kartu) pokrývající území Maroka. V případě použití vozidla, jehož nejste vlastníkem, je nutné předložit ověřené potvrzení o zapůjčení vozidla či smlouvu o půjčce vozidla.

POZOR: Přestože povinné ručení v ČR se většinou vztahuje na Maroko (ale záleží na pojišťovně), havarijní pojištění VĚTŠINOU nikoliv! Je dobré to před odjezdem ověřit
a případně zakoupit geografické rozšíření pojištění, pokud to pojišťovna nabízí.

Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Nicméně je dobré zvážit, zvláště v případě dlouhodobého pobytu na jihu země, opatřit si z preventivních důvodů očkování na běžné typy hepatitidy.

V případě, že turista si chce pronajmout automobil, stačí ve většině případů předložit platný řidičský průkaz členského státu EU. Mezinárodní řidičský průkaz nebývá vyžadován. Naopak se ale vyžaduje, aby řidič dovršil minimálně 21 let a průkaz byl vydaný nejméně před rokem. Před realizací výpůjčky vozidla je nutné (viz marocké zákony a pojištění) zkontrolovat, že stáří vozidla je max. 3 roky. Jen taková lze v Maroku majitelem pojistit pro půjčovny na max. škodu.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.