Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Maroko pohoří Atlas
Maroko Maroko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Při příjezdu do Maroka

Dovoz valut není omezen, nicméně pokud by hodnota při výměně přesahovala 10 tis EUR = cca 100 000 marockých dirhamů (MAD), tj. cca 240 000 CZK, je třeba její výši nahlásit na celní správě při vstupu do země. Dovoz marockých dirhamů je povolen jen do výše 2 000 MAD. Marocké orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů jejich finanční zajištění pro pobyt v Maroku, což r. 2019 opětovně potvrdily. Důkazem finančního zajištění turistického pobytu v Maroku je hotovost, šeky nebo kreditní karty, popř. hotelový voucher.

Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení a předmětů osobní potřeby. Omezení se však vztahují především na tabák (max. 200g zpracovaného tabáku), alkohol
(1 láhev vína nebo 1 láhev jiných alkoholických nápojů) či parfémy (1 balení parfému max. 150 ml, 1 balení toaletní vody max. 250 ml). V případě léků musí druh a množství odpovídat předepsané osobní spotřebě. V případě zvláštních druhů léků, které jsou např. v ČR na předpis, je doporučováno mít potvrzení od lékaře (v anglickém či francouzském jazyce).

Dovoz některých předmětů a látek je zcela zakázán – to se týká především některých druhů zbraní a střeliva, omamných a psychotropních látek, erotických hraček a předmětů či některých druhů zvířat.

POZOR: Také dovoz dronů všech typů a velikostí je podroben zvláštnímu povolení, které je prakticky vydávané jen firmám za přesně určeným účelem a s časovým omezením a je třeba před odjezdem jej vyřídit prostřednictvím ZÚ Maroka v Praze.

Novináři, zejména ti, kteří chtějí v Maroku natáčet, by měli získat předem povolení k natáčení. V této věci je možné kontaktovat jak ZÚ Maroka v Praze, tak ZÚ ČR v Rabatu.

POZOR: Problémy při vstupu mohou mít turisté, kteří s sebou vezou velmi kvalitní záznamová zařízení, zejména videokamery. Pokud je marocké orgány budou považovat za profesionální zařízení, mohou požadovat povolení k natáčení a následně zařízení zadržet na letišti a vydat až při odletu (doporučujeme proto vyžádat předchozí povolení na ZÚ Maroka v Praze).

S domácími zvířaty je však možné přicestovat – kromě mezinárodního očkovacího průkazu je podmínkou potvrzení o zdravotním stavu zvířete vydané veterinářem (ne starší než 3 dny před odletem do Maroka) obsahující identifikační číslo zvířete, event. jeho popis, dále potvrzení, že za posledních 6 týdnů na daném místě nebyl hlášen případ nakažlivých nemocí napadajících daný typ zvířete. Po příletu bude zvíře podrobeno veterinární prohlídce, a teprve poté mu bude celní správou umožněn vstup do země.

Plánujete-li jet do Maroka vlastním vozidlem, před příjezdem je nutné vyplnit online na webových stránkách marockého celního úřadu – http://www.douane.gov.ma formulář pro dočasné bezcelní povolení dovozu Vašeho vozidla (Déclaration de l'admission temporaire – D16 Ter) a odevzdat ho ve třech výtiscích celním úředníkům při vstupu do země. Celní správa zaregistruje vozidlo ke jménu řidiče (do pasu zaznamená číslo CINN, které může být kontrolováno policejními kontrolami) a následně mu vydá povolení k dočasnému užívání osobního vozidla na marockém území na nezbytně dlouhou dobu (maximálně na 6 měsíců během 1 kalendářního roku, přičemž na osobu je povolena registrace pouze jednoho dovezeného vozidla).

Od května 2014 je zavedeno nové opatření, kdy v soukromém vozidle žádajícím o udělení dočasného bezcelního povolení smějí být převáženy pouze předměty osobní potřeby (nikoliv zboží ke komerčním účelům).

V případě přejezdu vozidlem z některého evropského přístavu do Maroka je nutné během plavby vyřídit vstup do země již během plavby. Doporučujeme (postupy se mění) vzít s sebou doklady /pojištění, TP atd./ od vozidla a odbavit jej již na palubě trajektu.

POZOR: Řidič, který má bezcelně dovezené vozidlo registrováno, je povinen při svém odjezdu z Maroka vycestovat i se zaregistrovaným vozidlem. V případě nesplnění této podmínky celní správa neumožní řidiči z Maroka vycestovat a uloží mu povinnost doplatit clo za dovoz vozidla, které se pohybuje v řádech tisíců EUR. V případě krádeže, nehody či poruchy vozidla je nezbytné se obrátit na celní úřad v místě krádeže/nehody/poruchy a situaci vozidla s ním vyřešit před opuštěním země.

Při odjezdu z Maroka

Vývoz valut, jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100.000 MAD, tj. cca 240 000 CZK, je třeba nahlásit na celní správě při výstupu ze země. Vývoz dirhamů je povolen jen do výše 2000 MAD.

Při odjezdu, zejména námořní cestou, jsou kontroly zaměřeny zvláště na držení a přepravu drog. Tresty odnětí svobody za držení i sebemenšího množství takových látek jsou velmi přísné, nepodmíněné a jsou spojeny s enormními finančními postihy (zabavení vozidla, pokuty ve statisících korun aj.). ČR a Maroko dosud nemají sjednánu smlouvu o výkonu trestu.

Zákaz platí pro vývoz fauny a flóry. Omezen je též vývoz zkamenělin, ozdobných nerostů a polodrahokamů – bezcelně lze vyvézt maximálně 10 ks. Vývoz meteoritů bez povolení je zakázán.

V případě vývozu zakoupených uměleckých předmětů vyšší hodnoty je praktické mít u sebe doklad o zakoupení, obdobně drahých artisanátů (koberce apod.)

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.