Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Arménie archa
Arménie Arménie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Armenia implementing the Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2019-10-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 48/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Armenia on Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2014-01-30 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 9/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Armenia on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-12-10 Jerevan
Vstup v platnost
Publikace č. 45/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Armenia
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-05-17 Jerevan
Vstup v platnost
Publikace č. 62/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Armenia on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-01-30 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 32/2014 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the Republic of Armenia on Cooperation in the Fields of Health and Medical Science
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zdravotnictví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2014-01-30 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 54/2014 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Armenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-07-06 Jerevan
Vstup v platnost
Publikace č. 86/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Armenia on Military Co-operation
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-03-26 Jerevan
Vstup v platnost
Publikace č. 24/2011 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Armenia on Readmission of Persons Staying without Authorization
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-05-17 Jerevan
Vstup v platnost
Publikace č. 36/2011 Sb.m.s.

Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Implementation Protocol between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Ministry of Territorial Administration of the Republic of Armenia Implementing the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Armenia on Readm...
Země a mez. organizace Arménie
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-05-17 Jerevan
Vstup v platnost
Publikace č. 37/2011 Sb.m.s.
Publikace č. 24/2013 Sb.m.s.
.