Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bangladéš museum
Bangladéš Bangladéš

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Trade Promotion and Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of Bangladesh
Země a mez. organizace Bangladéš
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2019-05-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 32/2019 Sb.m.s.

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on the Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of Bangladesh
Země a mez. organizace Bangladéš
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-10-31 Dháka
Vstup v platnost 27.4.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 131/1973 Sb.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of Bangladesh
Země a mez. organizace Bangladéš
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-10-31 Dháka
Vstup v platnost 27.4.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 32/1973 Sb.

Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky, podepsané v Dháce dne 31. října 1972

Název v cizím jazyce Protocol Annexe to the Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of Bangladesh signed in Dacca on the 31st October, 1972
Země a mez. organizace Bangladéš
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-04-27 Dháka
Vstup v platnost 27.4.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 32/1973 Sb.

Výměna dopisů ve věci úvěru čerpaného Pákistánem pro území Bangladéš

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Bangladéš
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-10-31 Dhaka
Vstup v platnost 27.4.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Název v cizím jazyce Cultural Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of Bangladesh
Země a mez. organizace Bangladéš
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-05-13 Dháka
Vstup v platnost 19.12.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 44/1982 Sb.
.