Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Čína Velká čínská zeď
Čína Čína
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Čína je z pohledu zahraničního návštěvníka či turisty obecně relativně bezpečnou zemí. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizincům jsou krádeže peněz, dokladů a cenných předmětů (kapesní krádeže), závažnější útoky na cizince jsou výjimkou.

S ohledem na pokračující šíření koronaviru a boje proti němu není možné vyloučit nařízení institucionalizovaných karantén při přejezdu mezi provinciemi/městy či dlouhé uvíznutí v rámci lockdownu města.

Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí však není veřejnosti přístupný. Do uzavřených oblastí lze cestovat pouze se zvláštním povolením, o které je třeba požádat na místním oddělení policie Public Security Bureau. Cizinci, kteří cestují do uzavřených oblastí bez zvláštního povolení, mohou být zadrženi a vyhoštěni ze země. V případě nejasností je třeba se řídit pokyny, resp. doporučeními Velvyslanectví ČLR v Praze nebo místních orgánů.

Cestování do Tibetu

Cesty do Tibetu jsou v tuto chvíli s ohledem na protipandemická opatření čínských úřadů výrazně omezeny, po většinu času od února 2020 pro cizince zakázány. Výjimkou jsou cizinci dlouhodobě žijící v ČLR, kteří o povolení ke vstupu do Tibetu mohou požádat skrze autorizovanou cestovní kancelář, která má registraci u CNTA (China National Tourism Administration).

Pro aktuální podmínky a požadavky pro cesty do Tibetu doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČLR v Praze, které by mělo poskytnout všechny potřebné informace.

Horolezecké expedice
Organizátoři vysokohorských expedic musí požádat o povolení k výstupu na China Mountaineering Association (cma8848@hotmail.com, fax: 008610 6711 1629, tel: 008610 6710 2787). Je doporučeno zaslat e-mailem v angličtině program expedice, seznam členů spolu s jejich povoláním, čísly pasů a horolezeckými zkušenostmi. V případě, že bude program expedice schválen, zašle asociace údaj, kolik činí výše poplatku za povolení k výstupu. Po obdržení platby bude žadatelům zasláno povolení s příslušným vízovým formulářem, které je pak třeba předložit na příslušném čínském zastupitelském úřadě k žádosti o vízum.

Upozorňujeme, že s ohledem na protipandemická opatření čínských úřadů nejsou horolezecké expedice v tuto chvíli povolovány.

Užitečné informace pro občany EU cestující do ČLR.

Před příjezdem

Víza
Ujistěte se, že máte správná víza, požadavky na vízum můžete konzultovat s Velvyslanectvím ČLR v Praze (www.chinaembassy.cz). V případě překročení doby pobytu Vám hrozí vysoká pokuta (500,- CNY/1 den překročení platnosti víza), případně až vazba.
Pokud hodláte podniknout cestu do dalších zemí, např. Hongkongu nebo Macaa, budete potřebovat pro návrat do pevninské Číny dvouvstupné, nebo vícevstupné vízum.

Pokud disponujete platným čínským vízem či pobytovým oprávněním vydaným před 28. 3. 2020 a plánujete cestovat do Číny, doporučujeme ověřit možnost použití tohoto víza/pobytového oprávnění přímo s Velvyslanectvím ČLR v Praze (e-mail: konzularniodd@seznam.cz). Držitelům některých druhů dlouhodobých pobytových oprávnění (např. studium) je totiž návrat i nadále znemožňován. 

Odlet do Číny:

Před odletem je třeba požádat Velvyslanectví ČLR v Praze (popř. i čínské velvyslanectví v tranzitní zemi) o udělení povolení (formou zdravotního QR kódu) s odletem do Číny, k čemuž je potřeba předložit řadu dokumentů (itinerář cesty, negativní výsledky testů na Covid-19 atd.). Bez tohoto souhlasu nelze do Číny cestovat. Informace týkající se odletu do Číny z ČR jsou na webových stránkách čínského velvyslanectví v Praze konsolidovány do jednoho souhrnného materiálu, který doporučujeme před odletem důkladně prostudovat. 

Zdraví, léky
Co nejdříve se informujte o doporučených očkováních, která se mohou lišit podle oblastí, které hodláte v Číně navštívit.
Zvažte, zda nepodniknout nějaká předběžná zdravotní opatření, kvalita vzduchu může být zejména v letních měsících špatná, což by měly mít na zřeteli zejména osoby s dýchacími obtížemi.
Některé mezinárodní nemocnice mají vlastní lékárny s importovanými léky, přesto ne všechny západní léky jsou v Číně dostupné a navíc jsou výrazně dražší. Proto doporučujeme přivézt si vlastní dostatečnou zásobu léků.
V případě, že užíváte speciální léky, které vám budou v průběhu vašeho pobytu v zemi zasílány z ČR, vezměte si s sebou lékařský předpis. Dovoz do ČLR je možný v případě předložení lékařského předpisu nebo zprávy.

Cestovní zdravotní pojištění
Důrazně doporučujeme uzavřít komplexní mezinárodní zdravotní pojištění. Je důležité zkontrolovat, na co všechno se pojistka vztahuje a znát podmínky pojistné smlouvy. Zejména je nutné speciální připojištění pro případ onemocnění koronavirem, neboť délka nemocničního ošetření se může podle zdejších měřítek výrazně protáhnout.

Ubytování
Jestliže přijíždíte do Číny poprvé a nemáte ještě stálé ubytování, ujistěte se, že jako cizinec máte písemné potvrzení rezervace hotelu, bez něhož byste neměli do ČLR přijet.  Mějte se na pozoru při rezervaci na internetu, nebo přes někoho, koho neznáte.

Po příjezdu

Dokumenty
Cestovní doklad musíte mít vždy při sobě, neboť policie je oprávněna provádět náhodné kontroly. Udělejte si kopie od všech svých dokumentů (pas, pojištění, letenky, kontakty atd..) a mějte je uloženy odděleně od originálů.

Zdravotnictví
Ošetření a léky je nutné uhradit ihned hotově. V případě nemoci můžete navštívit některou z nemocnic uvedených na seznamu níže, kde je možné se domluvit kromě čínštiny i dalšími jazyky.

Mobilní telefony
Čínskou předplacenou kartu můžete použít v neblokovaném tri band telefonu, získáte tak místní telefonní číslo. Tyto SIM karty je možné zakoupit na letišti, nebo v prodejnách telefonů ve všech velkých městech. Nutné je předložení cestovního pasu a platného víza.  

Internet
Internet je běžně dostupný ve většině hotelů, nebo v internetových kavárnách. Internetové bary jsou většinou označeny znaky 网吧. Bezdrátové připojení není příliš rozšířeno, přesto se počet zařízení (zejména restaurace) nabízejících tuto službu neustále zvyšuje. Seznam důležitých či zajímavých internetových adres je připojen níže.

Měna, kreditní karty, hotovost
Základní jednotkou měny je čínský jüan, který se dělí na 10 ťiao, které se dále dělí na 10 fenů. Bankovky jsou vytištěny v hodnotách 100, 50, 20, 10, 5 a 1 jüan, 5,2 a 1ťiao. Mince v hodnotách 1 jüanu, 5,2 a 1 ťiao, 5,2 a 1 fen. V hovorové čínštině se pro jüan používá výraz kchuaj a ťiao se řekne mao.
Nepřijímejte poškozené bankovky, obchody ani restaurace je od vás nepřijmou.
V ČLR je možné vybírat peníze z bankomatů s logem Maestro nebo Visa s mezinárodní kreditní nebo debetní kartou. Je zde denní limit pro jednotlivý výběr většinou cca 2500 CNY, asi 250 EURO.

Doprava v místě
Vozidla TAXI jsou snadno rozpoznatelná, je jich poměrně mnoho a jsou v zásadě bezpečná a ne příliš drahá. Mějte při sobě vizitku svého hotelu se jménem a adresou hotelu v čínštině.
Na letišti, hotelích a vlakových nádražích nastupujte do vozidel TAXI ve vyhrazených frontách. Všechna vozidla mají taxametr, a proto se mějte na pozoru, pokud se někdo snaží dohodnout cenu před jízdou. Tato praxe je typická pro tzv. černé taxíky, které se občas vyskytují na turisticky atraktivních místech. Jejich služby doporučujeme nevyužívat. Každý oficiální vůz TAXI vydá po zaplacení ceny i vytištěnou účtenku s datem a přesným označením TAXI.
Obstarejte si TAXI knihu, která je dostupná ve většině knihkupectví, potom můžete jednoduše ukázat řidiči, kam chcete jet.

Rozšířené je rovněž používání aplikací typu DIDI (obdoba UBERu).
Metro je poměrně moderní, levný, bezpečný i ekologický způsob dopravy po městě. Lístky se kupují ve stáncích při vchodu do metra.
Automobil bez řidiče si můžete pronajmout, pouze pokud máte platný čínský řidičský průkaz (z mezinárodních autopůjčoven je zastoupen např. AVIS).

Předpisy a zvyky
Ujistěte se, zda znáte místní předpisy a zvyky.
Pokud se bez povolení zúčastníte jakýchkoli demonstrací nebo například rozdávání letáků s politickým obsahem, toto Vaše chování nebude tolerováno a můžete být zatčeni.
Projevy opilství na veřejnosti nejsou v zásadě tolerovány a jsou považovány za urážející. Držení a konzumace ilegálních drog je zakázáno. Za drogové delikty jsou v ČLR přísné tresty, včetně trestu smrti.
Pouze málo Číňanů hovoří cizími jazyky a angličtina není běžně používána. Doporučujeme do mobilu nainstalovat offline překladač.
Při ubytování dbejte instrukcí ohledně registrace Vašeho pobytu u policejních orgánů. Přesné informace by Vám měl podat hotel, případně Váš ubytovatel a poradit jak se u policie zaregistrovat. V případě, že nebydlíte ve veřejném ubytovacím zařízení, je nezbytné se do 24 hodiny zaregistrovat na příslušné policejní služebně. Ve venkovských oblastech je nutné tuto povinnost splnit do 72 hodin.

Jídlo a pití
Jídlo je různorodé a není drahé. Ve velkých městech lze nalézt zastoupení téměř všech světových kuchyní. Pokud nemluví obsluha anglicky, vyberte si restauraci s jídelním lístkem obsahujícím obrázky. Pokud máte alergii nebo speciální dietní požadavky, požádejte někoho o napsání této informace v čínských znacích, které můžete ukázat obsluze v restauraci.
V barech a nočních klubech mějte své nápoje při ruce, abyste zabránili tomu, že Vám někdo něco do nápoje přimíchá.
Balená voda je běžně dostupná, voda z kohoutku není určena k běžné konzumaci, proto by měla být před pitím převařena. V běžných restauracích doporučujeme žádat zásadně nápoje bez ledu, neboť kvalita vody použitá na jeho výrobu není zaručená.

Spropitné
Spropitné není v ČLR běžné a není očekáváno, přesto pokud jste členem organizované skupiny, můžete takto projevit své poděkování pro řidiče, nebo průvodce.

Nákupy a smlouvání
Nakupování je oblíbeným druhem trávení volného času v ČLR. Pokud Vám bude nabídnuto značkové zboží – parfémy, cigarety, DVD na ulici za zlomek ceny, jedná se zcela jistě o padělek. Padělání je nelegální a tyto produkty mohou být při návratu domů zabaveny a navíc může být národními celními orgány vyměřena pokuta.
Připravte se na smlouvání na tržištích, u stánků a v malých obchůdcích. Toto smlouvání může být únavné, ale buďte trpěliví a plaťte jen to, co se Vám zdá přijatelné. Smlouvání není běžné v obchodních domech, ale můžete požádat o slevu. Starožitnosti se bez povolení čínských orgánů ve formě červené pečeti nemohou vyvážet.

V případě ….

……ztráty pasu
1. nahlaste ztrátu na místní policejní stanici (公安派出所), která vydá potvrzení o ztrátě pasu (护照报失证明) . Toto potvrzení lze použít k prokázání totožnosti při cestování vlakem. Takto se můžete dopravit na nejbližší zastupitelský úřad ČR.
2. kontaktujte velvyslanectví nebo konzulát ČR pro vydání náhradního cestovního dokladu (k tomu je potřeba předložit doklad totožnosti, fotografie, policejní potvrzení o ztrátě pasu)
3. pro vycestování z ČLR budete potřebovat výstupní vízum, které vydá cizinecká policie ČLR v termínu až 5 pracovních dnů.

…….stavu nouze
Nouzové číslo na čínské úřady v případě nehody je 110, toto číslo bude dostupné i v angličtině, popř. je možné volat 24/7 anglicky zajištěnou službu 12367 (také možno přes internet: https://en.nia.gov.cn/)

….dopravní nehody
V případě, že jste se stal účastníkem i sebemenší dopravní nehody, měl byste zastavit a vyčkat příjezdu policie. Volejte 110 nebo 122 a zmáčkněte 1 pro angličtinu. Měl byste plně spolupracovat s policií, pokud budete muset podepsat dokument, udělejte to, ale na stejnou stranu k podpisu napište zřetelně, že nerozumíte tomu, co podepisujete.

…zdravotních problémů
Pro přivolání lékaře volejte linku 120, tato linka je pouze v čínštině, proto doporučujeme kontaktovat některou z níže uvedených nemocnic.

….ztráty peněz nebo okradení
V případě ztráty nebo ukradení peněz kontaktujte příbuzné nebo přátele, kteří Vám mohou rychle zaslat finanční prostředky prostřednictvím Western Union. Odesílatel Vám sdělí desetimístný kód, na jehož základě a po předložení pasu Vám budou ve WU peníze vydány.

Užitečné telefony a kontakty
Policie 110

Mezinárodní nemocnice
Beijing United Family Hospital
Tel: +86 (0) 10 6433 3960; Pohotovost: +86 (0) 10 6433 2345
www.unitedfamilyhospitals.com

SOS International SOS
Tel: +86 (0) 10 6462 9112; Pohotovost: +86 (0) 10 6462 9100
www.internationalsos.com

Vista Clinic – 24 hodinová pohotovost
Tel. +86 (0) 8529 6618
www.vista-china.net

Bayley and Jackson
Tel. +86 (0) 8562 9998, Pohotovost +86 (0) 8562 9990
www.bjhealthcare.com

Anzhen Hospital (Kardiologie)
Tel: +86 (0) 10 6441 9691 / 6442 9194

Beijing Intech Eye Hospital (Oční klinika)
Tel: +86 (0) 10 6773 2909

Elite Dental Clinic (Zubní klinika)
Tel: +86 (0) 10 8256 2566

Exit & Entry Administration Office of the Beijing PSB (Cizinecká policie):
Informace: (+86 010) 8402 0101
Zákaznická linka: (+86 010) 8401 5300 or 8401 5316
Adresa: No. 2, Andingmen Dong Da Jie, Dongcheng Distrikt
Úřední hodiny jsou Pondělí – Sobota: 08.30 – 16.30

Webové stránky
- Beijing PSB(cizinecká policie): www.bjgaj.gov.cn
- Western Union: www.westernunion.com.

Velvyslanectví a konzuláty ČR
Velvyslanectví České republiky v ČLR 捷克驻华大使馆
Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing 100600, 建国门外,日坛路2号
Tel.: 0086-10-85329500 Pohotovost: 0086-13911752207
Fax: 0086-10-65325653
E-mail.: beijing@embassy.mzv.cz

Generální konzulát České republiky v Šanghaji
Room 808, New Town Centre, 83 Loushanguan Rd., Shanghai 200336
Tel.: 0086-21- 62369925, 62369926 Pohotovost: 0086-13918873144
Fax: (86-21) 62369920
E-mail.: shanghai@embassy.mzv.cz

Generální konzulát České republiky v Chengdu
99, Dongdajie Down Street, Commercial Centre Pingan, 24th floor Jinjiang, Chengdu
Tel.: + 86 28 81476890, Pohotovost: +86-15680998104
Fax: + 86 28 81476893
E-mail.: chengdu@embassy.mzv.cz

Generální konzulát České republiky v Hongkongu
1204-5 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: 00852-2802 2212 Pohotovost: 00852-91527246
Fax: 00852- 2802 2911
E-mail.: hongkong@embassy.mzv.cz

Důležité či zajímavé internetové adresy

Všeobecné informace
· www.china.org.cn pobočka China Internet Information Center
· www.china.today.com
· www.chinaview.cn
· www.memory.loc.gov/frd/cs/cntoc.html
· www.cri.com.cn *China Radio International Online
Turistika
· www.cnta.com Čínská národní turistická agentura
Denní tisk
· www.chinadaily.com.cn China Daily
· http://english.peopledaily.com.cn People´s Daily - internetová verze
· www.globaltimes.cn
· www.atimes.com Asia Times
· www.scmp.com South China Morning Post
· www.feer.com Far Eastern Economic Review
· http://bjtoday.ynet.com Beijing Youth Daily
· www.cctv.com Internetové vysílání China Central Television CCTV International
Čínské státní instituce
· www.fmprc.gov.cn Ministerstvo zahraničních věcí ČLR
· www.mofcom.gov.cn Ministerstvo obchodu ČLR
· www.most.gov.cn Ministerstvo vědy a technologie ČLR
· www.chinaembassy.cz/cze *Velvyslanectví ČLR v Praze
· www.stats.gov.cn Národní statistický úřad
· www.customs.gov.cn Generální správa cel

Právní informace
· www.chinalawandpractice.com
· www.qis.net/chinalaw/lawtran1.htm Vybrané zákony v angličtině
· www.lawinfochina.com

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.