Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Čína Velká čínská zeď
Čína Čína
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Na držitele cestovních pasů ČR se vztahuje vízová povinnost. Od 29.10. 2018 začalo působit  pro žadatele o čínská víza Vízové centrum na adrese Sokolovská 663/136A , Praha 8 – Karlín v úředních hodinách pondělí-pátek, 9.00 – 16.00 hod. s výjimkou státních svátků. Je určeno pro držitele českých pasů, kteří budou žádat o víza, podávat své žádosti na výše uvedené adrese Vízového centra. S účinností od 18.10. 2019 budou všem žadatelům o čínská víza odebírány otisky prstů, s výjimkou žadatelů ve věku 0 - 14 let a žadatelů ve věku nad 70 let. 

Od 1. 12. 2018 musí všichni žadatelé o vizum (včetně držitelů diplomatických a služebních pasů, vyjma žadatelů o vizum do oblasti Hongkongu) vyplnit online nový elektronický formulář. Původní formulář (4-stránkový Form V. 2013) již nebude akceptován. V zásadě se musí všichni žadatelé o vizum, kteří vyplní online formulář též objednat prostřednictvím online systému.

Rozdělení webových stránek pro online vyplňování formuláře a objednávání:

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/AVS/

Naopak žadatelé o víza diplomatická, služební a zdvořilostní (courtesy) budou podávat žádost přímo na Velvyslanectví Čínské lidové republiky ( http://www.chinaembassy.cz ), na které se také můžete obracet se svými dotazy ohledně vízové problematiky. Při podání žádosti o obchodní vízum (typ M), je třeba předložit (podmínky se mohou bez předchozího oznámení měnit):
1. platný cestovní pas (platnost min. 6 měsíců po plánovaném návratu se dvěma volnými stránkami pro vízum) a fotokopii jeho datové stránky;
2. vyplněnou žádost o udělení víza (ke stažení na výše uvedené webové stránce Velvyslanectví ČLR v Praze);
3. 1 fotografii pasového formátu;
4. zvací dopis partnerské organizace v Číně na hlavičkovém papíře nebo oficiální pozvání „Invitation Letter of Duly Authorised Unit" vydané autorizovaným orgánem v ČLR;
5. pouze u žádostí o vícevstupné obchodní vízum dále dopis od zaměstnavatele nebo jiný dopis, který prokazuje status obchodníka.

Od 20. června 2016 při podání žádosti o turistické vízum (typ L) je třeba doložit:

1. platný cestovní pas (platnost min. 6 měsíců po plánovaném návratu se dvěma volnými stránkami pro vízum) a fotokopii jeho datové stránky;

2. vyplněnou žádost o udělení víza (ke stažení na výše uvedené webové stránce Velvyslanectví ČLR v Praze);

3. 1 fotografii pasového formátu;

4. zpáteční letenku

5. rezervaci hotelů nebo zvací dopis vystavený organizací (např. cestovní kanceláří) či osobou v Číně.


Správní poplatek za udělení víza není hrazen v hotovosti na Velvyslanectví ČLR, nýbrž formou složení požadované sumy na příslušný bankovní účet velvyslanectví (bližší údaje lze nalézt na webové stránce čínského velvyslanectví). Víza jsou standardně vyřízena čtvrtý pracovní den od přijetí žádosti.
Pokud hodláte podniknout cestu do dalších zemí, např. Hongkongu nebo Macaa, budete potřebovat pro návrat do pevninské Číny dvouvstupné nebo vícevstupné vízum.
Rozhodně doporučujeme zažádat o individuální, spíše než skupinové vízum, u kterého musí celá skupina přicestovat i opustit ČLR společně. Problematické je pak odpojení od skupiny v případě potřeby dřívějšího návratu.
ČLR s platností od 1. 1. 2013 zavádí novou vízovou politiku pro turisty ze 45 zemí světa včetně ČR. Turisté mohou vstupovat do níže uvedených měst a pobývat zde po dobu 72 hodin bez víza za níže uvedených podmínek:
- mají platnou letenku s odletem během 72 hodin z města uvedeného v seznamu do třetí země;
- mají platné vízum této třetí země (pokud je třeba);
-pohyb turistů je omezený pouze na oblast vstupu (navštívit více měst není možné);
Seznam měst uplatňujících 72 hodinový bezvízový režim:
Peking, Šanghaj, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dailan, Xian, Guilin, Kunming, Hangzhou, Xiamen, Wuhan, Tianjin, Harbin a Nanjing
V případě, že by turista ze závažného důvodu (např. hospitalizace) nemohl opustit ČLR do 72 hodin, je možné si požádat o příslušné vízum na imigračním úřadu.
Poplatky za víza (mohou se bez předchozího oznámení změnit) :
- vízum na 1 vstup - 30 EUR
- vízum na 2 vstupy - 45 EUR
- vízum na neomezený počet vstupů (půlroční platnost víza) - 60 EUR
- vízum na neomezený počet vstupů (roční platnost víza) - 90 EUR
***************************************************************************
Od března 2016 je v provinciích Šanghaj, Zhejiang a Jiangsu aplikován rozšířený 144 hodinový bezvízový tranzitní pobyt. Ke vstupu a výstupu je možné využít jakýkoliv ze 7 určených mezinárodních hraničních přechodů (4 letiště v Šanghaji, Hangzhou a Nanjing + 2 přístavy v Šanghaji + severní vlakové nádraží v Šanghaji). Na rozdíl od původního 72 hodinového tranzitu je tedy možné se mezi uvedenými provinciemi volně pohybovat.
***************************************************************************

S účinností od 18. 1. 2017 má Velvyslanectví ČLR v Praze právo vyzvat žadatele o čínské vízum, aby se dostavil k pohovoru a odebrání otisků všech deseti prstů. Rozhodnutí o tom, který žadatel bude k tomuto vyzván, je plně v kompetenci čínských konzulárních úředníků. V průběhu roku 2017 lze očekávat odběr otisků prstů imigračními úředníky při vstupu do ČLR pro všechny přijíždějící osoby ve věku od 14 do 70 let.


Kategorie víz:
. M – obchodní vízum
· D - trvalý pobyt
· Z - pracovní vízum
· X - studium a stáže v ČLR
· F - výzkum, přednášky, kulturní a vědecko-technická výměna
· L - turistika, návštěvy příbuzných, krátkodobé obchodní cesty
· G - tranzit
· C - průvodčí mezinárodních vlaků, posádka letadel a lodí
· J-1 stálý zahraniční zpravodaj akreditovaný v ČLR
· J-2 krátkodobý zahraniční zpravodaj (novinář)
· W - diplomatické vízum
Po příjezdu do ČLR je možné turistické vízum (typ L) prodloužit o nezbytně nutnou dobu, je-li žádost doložena odůvodňujícími doklady. Poplatek i rychlost vyřízení žádosti je variabilní podle místa podání žádosti. V Pekingu se na občany ČR vztahuje poplatek 160 CNY. Žádosti o prodloužení víza jsou v Pekingu vyřizovány během 5 pracovních dní. Překročení délky povoleného pobytu (platnosti víza) je sankcionováno pokutou 500,- CNY/1den. Horní hranice pokuty je stanovena na 5000 CNY (1 CNY = cca 2,8 Kč). Bez platného víza hotely a jiná ubytovací zařízení striktně odmítají poskytnout cizinci ubytování, a proto vízovým záležitostem doporučujeme věnovat náležitou pozornost.
Žádost o prodloužení se podává na následujících úřadech:
Division of Entry and Exit Administration of the Beijing Public Security Bureau ( http://www.bjgaj.gov.cn )
adresa : No. 2, Andingmen Dong Da Jie, Dongcheng District
tel: (+86-10) 84015294
úřední hodiny : pondělí až sobota: 8:30 – 16:30
Division of Exit and Entry Administration of Shanghai Public Security Bureau
Adresa: Minsheng Rd. 1500, Pudong District
Tel.: 0086-21-28951900
Úřední hodiny: Po-So 9:00-17:00
Žádosti o prodloužení víza jsou v Pekingu zpravidla vyřizovány během 5 pracovních dní.
Režim vstupu
Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen vyplnit formulář arrival card, který obyčejně dostanete v letadle, případně je k dispozici na celnicích. Ve formuláři je od cizince požadováno vyplnění následujících dat:
a) jméno a příjmení
b) národnost
c) číslo cestovního dokladu
d) číslo čínského víza a místo udělení
e) doprovázející osoby
f) číslo dopravního spoje nebo letové linky, kterou cizinec do ČLR přijíždí
g) plánovaná adresa pobytu v ČLR
h) podpis.
Při opuštění čínského území musí cizinec vyplnit formulář departure card, který je k dispozici na celnicích. Rozsah vyplňovaných údajů je však menší než u arrival card.
Přihlašovací povinnost
Hotely a ubytovací zařízení vyřizují registraci cizince automaticky na základě předložení cestovního pasu s platným vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu v ČLR. Zdržují-li se cizí státní příslušníci v čínských rodinách nebo u cizích státních příslušníků dlouhodobě pobývajících na území ČLR ve městech, mají povinnost se do 24 hodin od příjezdu registrovat na příslušném oddělení policie. V případě pobytu v odlehlejších venkovských oblastech je tato lhůta stanovena na 72 hodin.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro cestování nezměnily.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.