Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Filipíny rybí farma
Filipíny Filipíny

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Philippines on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science and Sports
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2013-07-25 Manila
Vstup v platnost
Publikace č. 30/2014 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and The Department of National Defense of the Republic of the Philippines on defence co-operation
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2017-05-29 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 4/2018 Sb.m.s.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of the Philippines
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2017-07-31 Manila
Vstup v platnost
Publikace č. 39/2018 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických nebo služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických nebo úředních pasů Filipínské republiky

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Philippines on the waiver of visa requirements for holders of diplomatic or service passports of the Czech Republic and for holders of diplomatic or offic...
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-11-13 Manila
Vstup v platnost
Publikace č. 116/2001 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of the Philippines for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-11-13 Manila
Vstup v platnost
Publikace č. 132/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of the Philippines
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1992-04-23 Praha
Vstup v platnost 23.4.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 602/1992 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of the Philippines for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments and Protocol
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-04-05 Manila
Vstup v platnost 4.4.1996
Publikace č. 141/1996 Sb.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of the Philippines
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-06-01 Manila
Vstup v platnost 30.1.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o dohodě o spolupráci v oblasti zemědělských věd a technologie mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Agricultural, Science and Technology between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of the Philippines
Země a mez. organizace Filipíny
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-11-14 Řím
Vstup v platnost 14.11.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.