Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Gruzie Gagra
Gruzie Gruzie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Georgia on Cooperation in Combating Crime
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2019-07-10 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 14/2021 Sb.m.s.

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of Georgia on Implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2019-07-10 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 29/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Georgia on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a školská spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-06-04 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 52/2014 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education and Science of Georgia on Co-operation in the Field of Education and Science
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2017-11-16 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 79/2017 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Aggreement between the Czech Republic and Georgia on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-01-22 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 112/2009 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Executive Authority of Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2006-05-23 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 40/2007 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Georgia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-08-29 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 18/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Georgia on Air Services
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-11-08 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 6/2012 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of Georgia on Co-operation in the Military Field
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-05-18 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 69/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Georgia on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2013-04-10 Tbilisi
Vstup v platnost
Publikace č. 31/2014 Sb.m.s.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Dogovor meždu Čechoslovackoj Socialističeskoj Respublikoj i Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik o pravovoj pomošči i pravovych otnošenijach po graždanskim, semejnym i ugolovnym delam
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1982-08-12 Moskva
Vstup v platnost 4.6.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 95/1983 Sb.
.