Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Hongkong v noci
Hongkong Hongkong
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Při vstupu na území HK SAR je cizinec povinen vyplnit příletovou kartu (Arrival Card), celní prohlášení neexistuje. V rámci duty free může osoba starší 18 let dovézt maximálně 1 litr alkoholu s obsahem alkoholu vyšším než 30 % objemu, 19 cigaret nebo 1 doutník nebo 25 g zpracovaného tabáku.
Do Hongkongu je zakázáno dovážet drogy, chemikálie, antibiotika, zbraně, petardy a výbušniny, neopracované diamanty, zvířata, rostliny, ohrožené druhy rostlin a zvířat, specifická telekomunikační zařízení, maso a drůbež, ale také například padělané zboží (tašky, hodinky, oblečení, filmy, hry, počítačové programy).
Upozorňujeme, že držení či převážení elektrických paralyzérů k osobní ochraně (tzv. stunning device či stun gun), boxerů, pepřových sprejů a podobných předmětů, které jsou v Hongkongu považovány za útočné zbraně, je trestným činem, a to i v případě pouhého transitu na letišti bez vstupu do Hongkongu. Postih za držení těchto předmětů může být pokuta až 100 000 HKD a až 14 let odnětí svobody. Tyto předměty jsou často a snadno objevovány i v odbavených zavazadlech. Varujeme české občany, aby při cestování do Hongkongu či přes Hongkong tyto předměty zanechali doma. (tučně)
K dovozu (a také k vývozu) zvířat, ptáků, rostlin, ještěrů, hnojiv a zeminy je nutno získat předem povolení Agriculture and Fisheries and Conservation Department (http://www.afcd.gov.hk/eindex.html ). Kočky a psi dovážení do Hongkongu z České republiky musí povinně absolvovat minimální 4 měsíční karanténu.
Podrobné informace o zákazu a omezení dovážených předmětů viz: http://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/prohibited_controlled/
Z Hongkongu je zakázáno bez licence nebo povolení vyvážet chemikálie, petardy, antibiotika (bez lékařského předpisu), zbraně - včetně zbraní používaných k sebeobraně, jako jsou elektrické paralyzéry nebo pepřový sprej (tzv. stun gun), petardy a výbušniny, neopracované diamanty, zvířata, rostliny, ohrožené druhy rostlin a zvířat, telekomunikační zařízení a také například více než 1,8 kg práškové výživy určené pro děti do 36 měsíců věku.
Kompletní informace o celních předpisech Hongkongu jsou k nalezení na stránkách Hongkongské celní a daňové správy - Hong Kong Customs and Excise Department (http://www.customs.gov.hk/en/home/index.html)
Cizí měny lze dovážet a vyvážet volně, nevyplňuje se žádné prohlášení, žádné povinnosti a ani restrikce ohledně směny neexistují.
Zajištění finančních prostředků na pobyt a vycestování je nutno na požádání prokázat při imigračním odbavení, (jde zpravidla o letenku k vycestování z Hongkongu a odpovídající finanční zdroje k pobytu), konkrétní sumy nejsou stanoveny.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.