Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Indie Taj Mahal
Indie Indie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza – režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.


Všichni občané ČR (kromě držitelů diplomatických pasů ČR) potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního dokladu příslušným zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronickéhovíza (tzv. e-VISA)  obdrženého emailem. Vízum si musí občan ČR obstarat ještě před odjezdem do Indie, obdržet jej až při příjezdu na hraničním přechodu není možné.

A) Indické elektronické turistické vízum e-VISA

Touto cestou lze žádat o  vízum pro krátkodobou (do 60 dnů) turistickou, obchodní nebo zdravotní cestu do Indie. Žádost o elektronické  vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. Žádost o elektronické vízum se vyplňuje v angličtině. Rozhodnutí obdrží žadatel e-mailem do 72 hodin. Žádost vyplňujte bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek.

Po vyplnění žádosti je třeba uploadovat do systému čtvercovou fotografii cestujícího, a to ve formátu jpg nebo jpeg, a to s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.

Dále je třeba uploadovat také sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300 KB.

V případě, že je žádáno o vízum obchodní (e-Business visa) nebo zdravotní (e-Medical visa), je třeba uploadovat také pozvání nebo jiný doklad potvrzující účel cesty. Soubor musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300KB.

Součástí žádosti je platba vízového poplatku ve výši 80,- USD zvýšeného o bankovní poplatek (ve výši až 2,5 % vízového poplatku). Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní platbu, je třeba zkontrolovat, zda držitel karty má povoleny mezinárodní platby kartou přes internet a v jaké výši. Nepodaří-li se třikrát platbu kartou uskutečnit, systém žádost zablokuje a je třeba ji celou zadat znovu. Nemáte-li kartu k dispozici nebo systém danou kartu neakceptuje, lze platbu uskutečnit kdykoli později na na webové stránce uvedené výše v sekci Verify Payment / Pay Visa Fee, ale nejpozději 4 dny před plánovaným příjezdem do Indie.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete pokračovat ve vyplňování žádosti, lze ji jednoduše uložit, systém vydá kód, na základě kterého lze později pokračovat v procesu podání žádosti, a to na webové stránce https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Complete Partially.

Nejpozději do 72 hodin po úspěšném zadání vízové žádosti přijde na zadanou e-mailovou adresu e-mail, jehož název začíná slovy „Status regarding“, kterým je žadateli oznámeno rozhodnutí o žádosti. Je-li v kolonce „Application Status“ uvedeno „Rejected“, znamená to, že žadatel elektronické vízum neobdrží a že musí žádat o klasické vízum v papírové podobě na velvyslanectví Indie (viz níže část B). Je-li v kolonce „Application Status“ uvedeno „Granted“, znamená to, že žadatel získal tzv. ETA (Electronic Travel Authorization), tj. elektronickou cestovní autorizaci, na základě které může přicestovat do Indie a získat na hraničním přechodu elektronické vízum.

E-mail s informací o udělení elektronického víza je třeba vytisknout na samostatný papír formátu A4 ještě před odletem do Indie a předložit u odbavení na letišti. Po příletu do Indie se tento e-mail spolu s pasem a příjezdovou kartou předkládá pasové kontrole na letišti. nebo v přístavu.

V e-mailu je uvedeno, že cestující je povinen si před zahájením cesty ověřit, zda elektronická cestovní autorizace ETA nadále platí. Toto ověření se provádí na webové stránce https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html  v rubrice Visa Statu. Stejným způsobem si může ověřit právo cestujícího odletět do Indie bez klasického víza vytištěného v pasu také pracovník letecké společnosti, který cestujícího odbavuje na letišti  před odletem do Indie.

Omezující podmínky:
1. e-VISA lze udělit pouze v případě, že jeho držitel cestuje do Indie na svůj vlastní cestovní pas, jehož platnost neskončí dříve než 6 měsíců po příletu do Indie a který má alespoň 2 strany v pase volné.
2. e-VISA  lze využít pouze v případě, že účelem cesty je turistika (tourism), rekreace (recreation), návštěva pamětihodností (sight seeing), příležitostná návštěva známých nebo příbuzných (casual visit to meet friends or relatives), krátkodobá lékařská péče (short duration medical treatment) nebo příležitostná obchodní návštěva (casual business visit).
3. e-VISA lze využít pouze v případě, že jeho držitel bude mít s sebou při příletu do Indie zpáteční letenku pro cestu z Indie nebo jízdenku pro další cestu z Indie a také dostatečné množství finančních prostředků pro pobyt v Indii.
4. O e-VISA musí cestující požádat minimálně 4 dny před cestou do Indie a maximálně 120 dnů před cestou.
5. Platnost e-VISSA začíná běžet dnem udělení na hraničním přechodu a trvá 60 dní. Prodloužení platnosti e-VISA ani změna na jiný typ víza nebo účel pobytu nejsou možné.
6. e-VISA za účelem turistiky (e-Tourist visa) nebo obchodu (e-Business visa)  lze udělit ke 2 vstupům do Indie a e-VISA za účelem zdravotním (e-Medical visa) ke 3 vstupů do Indie. Držitel takového víza tak může kdykoli během platnosti víza Indii opustit (např. do Nepálu) a opět se do ní vrátit na stejné vízum.
7. e-VISA lze obdržet pouze 2x v témže kalendářním roce.
8. Držitel e-VISA víza musí do Indie přicestovat

a)  letecky na jedno z následujících 26 letišť: Ahmedabad (AMD), Amritsar (ATQ), Bagdodra (IXB), Bengaluru (Bangalore) (BLR), Delhi (DEL), Calicut (Kozhikode) (CCJ), Coimbatore (CJB), Chandigarh (IXC), Chennai (Madras)  (MAA), Gaya (GAY), Goa (GOI), Guwahati (GAU) Hyderabad (HYD), Jaipur (JAI), Kochi (Cochin) (COK), Kolkata (Calcuta) (CCU), Lucknow (LKO),Mangalore (IXE)  Mumbai (BOM), Nagpur (NAG), Pune (PNQ), Thiruvananthapuram (Trivandrum) (TRV), Tiruchirapalli (TRZ) nebo Varanasi (VNS)  nebo Madurai (IXM) a „Vishakapatnam (VTZ).

b) lodí do jednoho z následujících pěti přístavů: Chennai, Goa, Kochi (Cochin), Mangalore nebo Mumbai.

Držitel e-VISA může opustit Indii na jakémkoli indickém hraničním přechodu.
9. e-VISA neopravňuje k cestování do oblastí s omezeným vstupem (Restricted Areas, Protected Areas nebo Cantonment Areas).
10. Cestující je povinen strpět sejmutí biometrických prvků při příletu nebo při odjezdu z Indie spočívající v sejmutí otisků prstů, vyfotografování cestujícího a v učinění podpisu.
11. e-VISA nelze vydat, pokud cestující cestuje do Indie na diplomatický pas (Diplomatic Passport), služební pas (Service Passport) nebo úřední pas (Official Passport).
12. O e-VISA nesmí žádat osoba, která má nebo měla státní občanství Pákistánu, nebo jejíž alespoň jeden z rodičů je nebo byl občanem Pákistánu. Taková osoba musí žádat o klasické vízum na zastupitelském úřadu Indie (viz níže část B)..
13. Po příjezdu do Indie je držitel e-VISA víza povinen se jím na požádání prokázat příslušným představitelům policie a dalších bezpečnostních složek, při ubytování v hotelu nebo při odbavení na letišti.
14. Cestující může s sebou do Indie přivézt svůj mobilní telefon, nesmí ale přivézt satelitní telefon.

Potřebujete-li pomoc, napište e-mail v angličtině na adresu indiatvoa@gov.in nebo zavolejte na telefon +91 11 24 300 666.

B) Klasické indické vízum

Nemůže-li cestující splnit některou z výše uvedených podmínek, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad Indie o klasické indické vízum, které se vylepuje do cestovního dokladu cestujícího ve formě vízového štítku.

Žádost o klasické indické vízum se vyplňuje také prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in. Po otevření této stránky se klikne na šedý nadpis „Apply online“ umístěný úplně vlevo dole v rubrice „VISA APPLYING PROCESS“. Otevře se nová webová stránka,  na které lze již začít vyplňovat samotnou vízovou žádost. Po dokončení všech kroků se žádost vytiskne a spolu s cestovním dokladem doručí na příslušný zastupitelský úřad Indie k vyřízení.

Pro Českou republiku je příslušným zastupitelským úřadem pouze Velvyslanectví Indické republiky v Praze (viz http://eoiprague.gov.in/). Vízovou žádost tam lze podat v pracovních dnech v době mezi 09.30 a 12.00 hod. a vyřízení žádosti trvá asi 7 dní.

Obdržet klasické indické vízum na indickém hraničním přechodu nebo po příletu do Indie není možné.

Striktně se dodržuje rozlišování turistických, konferenčních (Conference Visa), filmových (Film Visa) pracovních (Employment Visa) a obchodních (Business Visa) víz. .

Pokud indické orgány při kontrole zjistí, že udělené vízum není v souladu s vykonávanou činností, cizinec bude vyhoštěn.

Osoba, přijíždějící do Indie na vízum, může pobývat na indickém území pouze po dobu stanovenou vízem.

Pokud žadatel o vízum plánuje v průběhu pobytu v Indii vycestovat ze země a opět se do ní vrátit, musí na tento fakt upozornit indické velvyslanectví vystavující vízum, náležitě své cesty zdokumentovat (letenky, vouchery apod.) a požádat o vyznačení možnosti dvou, případně tří nebo neomezeného počtu  (multiple) vstupů do Indie do cestovního dokladu. 

Prodlužování víz, udělování povolení k pobytu a vydávání nových víz (do nově vystavených cestovních dokladů v případě skončení platnosti, ztráty či odcizení dosavadního cestovního dokladu) provádějí cizinecké úřady, tzv. F.R.R.O. (tj. „Foreigners Regional Registration Office“) v Dillí (Level I–II, East Block VIII, Sector I, R.K. Puram, New Delhi Tel: 26175286, 26711074 – budova se nachází v blízkosti hotelu Hyatt – úřední hodiny: 9.30–13.30 a 14:00–16.00. O víkendech a svátcích je zavřeno.), Mumbai, Kolkatě a Chennai. V hlavních městech všech ostatních indických svazových států nebo území tyto činnosti provádějí policejní ředitelství (Police Commissioner's Office) a v některých krajských městech (District City) příslušní zplnomocnění policejní důstojníci ve funkci „Senior Superintendent of Police“ nebo „Superintendent of Police“.

K prodloužení platnosti víza je nutno si nejdříve opatřit povolení (Letter of Permission) z Ministerstva vnitra Indie (Ministry of Home Affairs) se sídlem Lok Nayak Bhavan, Khan Market (tel.: -91-11-2469-3334, 2461-2543, 2461-7649).

Tříměsíční business víza lze prodloužit pouze na ministerstvu vnitra Indie v Dillí. Osobní přítomnost žadatele je nutná.

Pokud občanovi ČR vízum během pobytu v Indii propadne, tj. neodletí původně plánovaným spojem, bude finančně postižen. V případě úmyslného překročení pobytu o větší počet dnů hrozí vazební stíhání s možností až pětiletého trestu odnětí svobody.

Do některých oblastí v Indii je vstup cizincům zakázán. Je to například oblast kolem indo-pákistánské hranice, některé severovýchodní indické svazové státy, některé přírodní rezervace a vysokohorské oblasti. Seznam indických států, ve kterých se tyto oblasti vyskytují, je uveden na webové stránce http://boi.gov.in/content/restricted-protected-area. Do některých oblastí je cizincům povolen vstup s tzv. Restricted Area Entry Permit, jenž je nejlépe obstarat na indické ambasádě či přímo v kanceláři rezidentního komisaře příslušného indického svazového státu. Informace o těchto oblastech, případně povolení ke vstupu, mohou poskytnout zastupitelské úřady Indie ve světě.

V případě, že bylo indické vízum uděleno na dobu pobytu do 180 dní včetně, má povinnost přihlásit občana ČR provozovatel ubytovacího zařízení. Za tímto účelem musí cizinec v případě ubytování vyplnit příslušné údaje požadované rubrikami knihy ubytovaných hostů.  Držitel indického víza vydaného na více než 180 dní se musí zaregistrovat osobně do 14 dnů po příjezdu do Indie na webové stránce https://indianfrro.gov.in/. Tento krok je naprosto nezbytný k následnému bezproblémovému opuštění území Indické republiky.

Občané ČR, kteří jsou zaregistrováni a nemají indické vízum k více vstupům, musí při opuštění Indie předložit potvrzení tzv. Intended Departure Clearance, které obdrží na F.R.R.O. 

Z důvodu zabránění šíření infekce viru zika nebo jiných nebezpečných onemocnění  jsou pracovníci pasové kontroly na mezinárodních letištích povinni hlásit lékařské službě každé podezření na horečnaté onemocnění u cestujícího, který pobýval ve státě s výskytem viru zika, a vyčkat dalších instrukcí lékařů. V odůvodněných případech mají indičtí lékaři právo cestujícího vyšetřit, odebrat mu krev, případně jej na nezbytně nutnou dobu umístit do karantény


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.