Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Indie Taj Mahal
Indie Indie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2018-09-07 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 55/2018 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem těžkého průmyslu a státních podniků Indické republiky o spolupráci v oblasti těžkého průmyslu

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises of the Republic of India on the Cooperation in the Field of Heavy Industry
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-11-24 Mumbai

Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement on Social Security between the Czech Republic and the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-06-08 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 46/2014 Sb.m.s.

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Social Security between the Czech Republic and the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-06-08 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 45/2014 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1998-10-01 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 301/1999 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-10-16 N. Dillí
Vstup v platnost
Publikace č. 34/2000 Sb.m.s.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií

Název v cizím jazyce Agreement between Czechoslovakia and India on Scientific, Technical and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-05-30 Praha
Vstup v platnost 30.11.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 90/1974 Sb.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Defence Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-10-21 Praha
Vstup v platnost 21.10.2003
Publikace č. 122/2003 Sb.m.s.

Třetí dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie

Název v cizím jazyce Third Agreement on Economic Collaboration between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-12-05 N. Dillí
Vstup v platnost 20.6.1974
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 17/1974 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India on co-operation in the field of the use of nuclear energy for peaceful purposes
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-11-09 N. Dillí
Vstup v platnost 1.1.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 80/1970 Sb.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1926-11-11 Londýn
Vstup v platnost 11.7.1927
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 211/1926 Sb.
Publikace č. 22/1928 Sb.
Publikace č. 73/1928 Sb.
Publikace č. 56/1929 Sb.
Publikace č. 166/1932 Sb.
Publikace č. 212/1934 Sb.
Publikace č. 25/1935 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1974-12-04 N. Dillí
Vstup v platnost 17.6.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 8/1980 Sb.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-06-08 Praha
Vstup v platnost 8.6.2010
Publikace č. 60/2010 Sb.m.s.

Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Indické republiky

Název v cizím jazyce Protocol of Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-10-11 Praha
Vstup v platnost 11.10.1996

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010 - 2012

Název v cizím jazyce Programme of Co-operation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Republic of India for the Years 2010 - 2012
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy kultury
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-09-13 Praha
Vstup v platnost 13.9.2010
Publikace č. 22/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Fields of Culture, Education and Science
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-10-11 Praha
Vstup v platnost 29.7.1997
Publikace č. 216/1997 Sb.

Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky

Název v cizím jazyce Programme of Scientific and Technological Cooperation between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2012-04-20 Praha
Vstup v platnost 20.4.2012
Publikace č. 54/2012 Sb.m.s.
.