Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Indonésie rýžová pole
Indonésie Indonésie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie o změně přílohy Dohody o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie, podepsané v Praze dne 10. května 1972 ...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia on amendments to the Annex of the Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the...
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-01-18 Jakarta
Datum a místo podpisu 1985-11-26 Jakarta
Vstup v platnost 18.1.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-05-10 Praha
Vstup v platnost 7.8.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 56/1977 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation Activities in the Field of Defence
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-11-21 Jakarta
Vstup v platnost
Publikace č. 54/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia on exemption of visa requirements for holders of diplomatic or service passports
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2016-02-25 Jakarta
Vstup v platnost
Publikace č. 41/2017 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1998-09-17 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 156/1999 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Economic Cooperation
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2007-11-12 Jakarta
Vstup v platnost
Publikace č. 79/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o konsolidaci indonéských závazků z dluhů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia on the consolidation of Indonesia´s debt obligations
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-06-03 Praha
Vstup v platnost 3.6.1971
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 23/1971 Sb.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou o platebních závazcích Indonésie a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Indonesia on the Payments of Indonesian Obligations and Protocol
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1967-09-22 Praha
Vstup v platnost 3.2.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou

Název v cizím jazyce Treaty of Friendship and Co-operation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Indonesia
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1961-05-29 Praha
Vstup v platnost 10.1.1963
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 15/1963 Sb.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Protocol
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-10-04 Jakarta
Vstup v platnost 26.1.1996
Publikace č. 67/1996 Sb.

Dohoda o spolupráci ve vědě, školství a kultuře mezi Československou republikou a Indonéskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific, Educational and Cultural Cooperation between the Czechoslovak Republic and the Republic of Indonesia
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1958-05-31 Jakarta
Vstup v platnost 22.12.1959
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Indonéské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Scientific and Technical Co-operation
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1958-05-31 Jakarta
Vstup v platnost 13.4.1959
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.