Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Japonsko Kyoto Kinkakuji
Japonsko Japonsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Úvodní poznámka
Japonsko je vyspělá kulturní země s neobyčejně krásnými přírodními sceneriemi. Kvalita služeb a zboží je na vysoké úrovni, čemuž odpovídají i vysoké ceny za jejich pořízení. Lidé se k sobě chovají neobyčejně slušně a ohleduplně, násilí není běžné. Určitou překážkou může být jazyková bariéra, neboť mnoho lidí nemluví či se zdráhá mluvit anglicky či jiným světovým jazykem.

Možná rizika
V poslední době je Japonsko kontinuálně vystaveno extrémním přírodním jevům, jako jsou silné deště, záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy a tsunami. Pro cestování a pobyt českých občanů doporučujeme sledovat aktuální situaci v Japonsku (včetně jednotlivých prefektur) spolu s radami a varováním pro veřejnost, které jsou k dispozici na webové stránce Japonské meteorologické agentury /Japan Meteorological Agency/ http://www.jma.go.jp/en/quake/ .

Kriminalita
Japonsko nepatří mezi země s výskytem teroristických útoků, kriminalita je nízká. K útokům na osoby dochází zcela zřídka. Pohyb na ulicích i v nočních hodinách či jízda veřejnou dopravou jsou považovány za bezpečné. Nicméně zábavní oblasti, jako například v Tokiu v Roppongi a Kabuki-cho (nedaleko nádraží Shinjuku), jsou považované za oblasti vyššího rizika, zejména v noci. Obecně panuje v Japonsku řád a pořádek a v případě jakéhokoliv podezření na trestnou činnost je policie rychle na místě. Na letištích jsou zavazadla turistů bez výjimky a důsledně kontrolována.
Na všech významnějších objektech a institucích, včetně řady soukromých domů je instalován systém kamer, který zaručuje permanentní sledování jakéhokoliv pohybu či neobvyklé situace. Od posledního teroristického útoku v tokijském metru v polovině 90. let byla v celém Japonsku z důvodu zvýšené opatrnosti před výbušninami a dalšími nebezpečnými látkami odstraněna většina odpadkových košů nejen z metra, ale i z dalších veřejných prostor (Japoncům však koše nechybějí, zvykli si nosit s sebou stále nějaká zavazadla, kam ukládají zabalené předměty patřící do odpadkového koše).

V Japonsku je nekompromisně postihována drogová kriminalita, která zahrnuje již i pouhé držení drogy pro vlastní potřebu či její aplikaci. Tresty odnětí svobody za ilegální dovoz drog jsou udělovány v řádu několika let.

Japonský právní systém se v mnoha ohledech odlišuje od českého. Při porušení japonských zákonů, a to i v méně závažných případech, jsou obecně uplatňována přísná opatření. Držení drog, jejich užívání či obchodování s drogami v Japonsku podléhá vysokým trestům.

V Japonsku je rovněž trestné nošení nožů s čepelí delší než 6 cm na veřejnosti. Nositel nože může být zadržen a pokutován. Při přepravě v prostředcích hromadné dopravy je nutno zajistit, aby nůž nemohl být lehce použitelný, tzn. musí být např. v pouzdře. Při porušení tohoto nařízení jeho držitel může být vyloučen z přepravy.

Bezpečnostní doporučení pro turisty poskytuje také Japonská národní turistická organizace /Japan National Tourist Organisation/. Z webové stránky http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/ lze mimo jiné stáhnout příslušné aplikace pro iPhone/Android, které umožní přímo získat uživateli do svého chytrého telefonu aktuální upozornění o zemětřesení (Earthquake Early Warning), tsunami (Tsunami Warning) či další upozornění týkající se počasí (Weather Warning).

Potřebné informace týkající se připravenosti na mimořádnou událost lze po příjezdu do Japonska získat v hotelu či na místních úřadech. Českým občanům se doporučuje, aby se vyvarovali cestování do všech veřejnosti nepřístupných zón v okolí jaderné elektrárny Fukushima, která se nachází v prefektuře Fukushima na severovýchodním pobřeží ostrova Honshu. Při zvažování cesty do této oblasti je žádoucí řídit se informacemi japonských úřadů, které jsou vydávány ve vztahu k místním podmínkám v dané zóně. Bližší informace týkající se omezení pobytu v oblasti lze nalézt na oficiální webové stránce prefektury Fukushima http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en03-08.html .

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje cestovatelům, aby se při svých cestách zapsali do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) na webové stránce http://drozd.mzv.cz/ . Při registraci prosím uvádějte místo i prefekturu pobytu v Japonsku.

Cestování do prefektury Fukushima na severovýchodním pobřeží ostrova Honšú po havárii jaderné elektrárny:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR sděluje, že vzhledem k tomu, že postupně dochází k dekontaminaci a k obnově podmínek pobytu na území zasaženém havárií jaderné elektrárny Fukushima, k níž došlo v roce 2011, i nadále sice zůstává v platnosti zákaz přístupu do vzdálenosti cca 20 km od jaderné elektrárny, nicméně pro další přiléhající oblasti k uvedené zóně je postupně uvolňována možnost k jejich návštěvě a pobytu.

Pro vstup a pobyt v rámci uvedené lokality se proto doporučuje českým občanům i nadále se řídit pokyny příslušných japonských orgánů.

Pro bližší informace Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje sledovat stránky věnované rekonstrukci daného území -http://www.reconstruction.go.jp/english/topics/RR/index.html, na nichž lze nalézt bližší podrobnosti, které jsou vydávány ve vztahu k místním podmínkám v daných oblastech.

Doprava
Na ulicích se jezdí vlevo, umístění světelných dopravních signálů bývá až za křižovatkou. Chodec má absolutní přednost. Velká část cyklistů jezdí po chodnících, předpokladem je však ohleduplnost k chodcům. Po celé zemi jsou na cestách vyznačeny slepecké značky a umístěny slepecké signály. Autoprovoz je sice značně silný, ale korektní. Orientace v japonských městech a na silnicích může být obtížná. Proto dobrou alternativou k jízdě autem po Japonsku je využití vlakové přepravy. Pro turistické cesty je výhodné k zakoupení tzv. Japan Rail Pass s platností 7, 14 nebo 21 dní, který zahrnuje trasy rychlovlaku Shinkansen po celém území Japonska. Tato jízdenka se v Japonsku neprodává a je nutno si ji opatřit již před příjezdem - http://www.japanrailpass.net/en/ . V ČR je tato koupě možná přes CK. Podle posledních zpráv bude turistům umožněno zakoupit Japan Rail Pass i po příjezdu do Japonska, termín zatím nebyl určen.

Tokio je pokryto hustou sítí linek vlaků, metra a autobusů, které spravují různí operátoři. Přeprava vlakem či metrem je nejvíce pohodlný způsob pohybu v centrální části Tokia. Vlaky jsou spravovány společností JR East , metro má naopak operátory dva: Tokyo Metro a Toei Subways . Přeprava taxi je také rozšířená. Vozidla taxi jsou čistá, služba korektní, může překvapit pouze vysoká cena za přepravu. Stejně jako při placení jiných služeb, spropitné se neplatí.

Od 13. října 2017 je umožněno držitelům cizích cestovních dokladů, aby si zakoupili ve vybraných 275 půjčovnách aut po celém Japonsku tzv. Japan Express Pass (dálniční známku), který jim umožní neomezené cestování po většině dálnic v Japonsku. Tato dálniční známka by měla existovat ve dvou variantách, a to jednak na 7 po sobě jdoucích dnů za cenu 20.000 jenů (tj. cca 180 USD) nebo na 14 dní za 34.000 jenů. Dálniční známka by měla být využitelná na 10.000 kilometrech dálniční sítě v Japonsku, kromě několika výjimek, mezi něž bude patřit např. ostrov Hokkaido a i metropolitní část Tokia a Osaky. Dálniční známku nebudou moci využívat cizinci-rezidenti v Japonsku.

Stravování
Hlavní složku japonské stravy tvoří ryby, mořské produkty a zelenina. Při přípravě a aranžování potravin se Japonci řídí zásadou, že barvy a vzory na talíři by měly ladit a nádobí by svým vzorem mělo odpovídat ročnímu období. Mezi nejznámější typicky japonské pokrmy patří suši (rýže ochucená octem se syrovou rybou či zeleninou, často srolovaná do plátku mořských řas), sašimi (syrová ryba nakrájená na tenké plátky) či tempura (ryba či zelenina smažená v těstíčku). Neméně proslavená je ryba fugu, ze které musí být velice opatrně odstraněna kůže a některé vnitřní orgány, jež jsou smrtelně jedovaté. Japonská kuchyně je velmi dietní a zdravá, i když poněkud jednostranná. V zemi však existuje řada restaurací, které nabízejí rozsáhlý výběr jídel z asijské kuchyně. Ve velkých městech a turistických oblastech jsou také typické rychloobslužné restaurace. Jídlo konzumují Japonci pomocí jídelních hůlek či větší lžíce /v případě tekutých pokrmů/, v dražších restauracích je možné požádat o vidličku a nůž. Při návštěvě japonských restaurací je obvyklé zouvání bot a sezení na zemi. Ve společenské etiketě existuje řada zvláštností, se kterými by se měl turista před návštěvou této země seznámit. Při platbě v restauracích či za jiné služby se neplatí spropitné, toto gesto, jinak běžné v jiných částech světa, se od zákazníka neočekává. Typickým tradičním japonským alkoholickým nápojem je saké - rýžové víno. V současnosti je v Japonsku asi 3000 výrobců tohoto nápoje. Doba oběda je mezi 12:00 až 13:00 hodinou a večeře mezi 19:00 až 20:00 hodinou.

Ubytování
Ubytování za přijatelné ceny lze vyhledat prostřednictvím Japonské národní turistické organizace /Japan National Tourist Organisation/, která zájemcům nabízí nepřeberné množství informací a praktických typů pro cestování. Ubytování v levnějších hotelech, pensionech či ryokanech (ubytování v tradičním japonském stylu) nebo minshuku (rodinné japonské hotely) lze najít na Online Reservation Sites, jejichž seznam organizace uvádí na své webové stránce.

Místní zvyky
Obyvatelé Japonska se vyznačují mimořádnou uctivostí a zdvořilostí. Od svých zahraničních partnerů očekávají korektnost, spolehlivost, stálost a vysoce profesionální přístup. Po formální stránce by se jednání s Japonci mělo vyznačovat velkou zdvořilostí a neuspěchaností. Za nevhodný se považuje příliš hlasitý projev i velká gestikulace, rovněž smrkání či jiné obdobné projevy nejsou ve veřejném prostoru příliš vhodné. Pro cestovatele do Japonska se doporučuje vlastnit zásobu vizitek, které se podávají japonskému partnerovi oběma rukama.

Společenské oblečení je v šatníku mužů velmi formální (i v letním období), převládají tmavé barvy obleků, černé boty (hnědé boty jsou považovány za velmi neformální), bílá košile, tmavá vázanka. Japonské ženy se již zcela přizpůsobily světovým módním trendům. Přes tento moderní trend na divadelních představeních, koncertech, při různých slavnostních příležitostech např. festivalech i běžně na ulici či v onsenech /termálních lázních/ lze spatřit místní obyvatele v tradičním oblečení kimonu, v rozpětí od velmi formálních typů po běžné provedení /yukata/.

Svátky
Japonsko je velmi tradiční země. Během roku slaví její obyvatelé řadu svátků, které mají původ většinou v náboženské tradici.

Japonské svátky se slaví ve dnech:
1. ledna, druhé pondělí v lednu, 11. a 23. února, Jarní rovnodennost v březnu, 29. dubna, 3., 4. a 5. května, třetí pondělí v červenci, 11. srpna, třetí pondělí v září, Podzimní rovnodennost v září, druhé pondělí v říjnu, 3. a 23. listopadu (celkem 16 dnů). Pokud svátek připadá na neděli, je podle zákona o státních svátcích přesouván na pondělí.

Od poloviny července do konce srpna jsou zavřeny školy z důvodu letních prázdnin. Buddhistické svátky 14. a 15. srpna nejsou státem stanovenými dny volna, je však třeba předpokládat, že mnoho Japonců v těchto dnech čerpá svoji dovolenou.

Otevírací hodiny
Úřední hodiny jsou na většině úřadů od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 - 17: 30 hodin. Obchody mají většinou otevřeno sedm dní v týdnu od cca 9:00 nebo 10:00 do 19:00 nebo 20:00 hod. V Japonsku je rozšířená síť non-stop obchodů se základními potravinami a jiným základním spotřebním zbožím. Jsou snadno rozeznatelné podle mimořádně jasně osvětlených a do dálky zářících obchodních prostor.

Pošty mívají otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 a v sobotu od 09:00 do 12:30 hod. Většina pošt je nicméně v sobotu zavřena (kromě centrální pošty a ATM).

Banky a peněžní prostředky
Banky mají otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 15:00, bankomaty jsou k dispozici většinou od 7:00 do 21:00 a bankomaty non-stop obchodů (např. SEVEN-ELEVEN, LAWSON, Family Mart atd. ) jsou k dispozici 24 hodin denně. Při cestování do Japonska je rozumné mít k dispozici finanční hotovost a nespoléhat se zcela na využití bankovních a kreditních karet. Japonské bankomaty totiž nemusí na ně vydávat peníze a rovněž finanční úhrada jejich prostřednictvím může být problematická. Doporučuje se proto před cestou do Japonska použitelnost karty ověřit. Doporučuje se také část finančních prostředků směnit již před vstupem na území Japonska, či ihned po příletu na letišti, neboť vyhledat směnárnu může být obtížné.

Technické normy
V Japonsku existují jiné technické normy než v Evropě. Zásuvky (“amerického” typu) fungují na 100 voltů (frekvence je buď 50 Hz nebo 60Hz, Japonsko používá obou frekvencí v různých částech země), proto zde nelze obvykle použít žádné elektrické resp. elektronické spotřebiče dovezené z Evropy. Ve všech dražších hotelích jsou však k dispozici elektrické vysoušeče vlasů, holicí strojky či žehličky. Pouze v některých vybraných obchodech je možno zakoupit tzv. “overseas model” elektronického zboží, které lze následně použít v Evropě. Samostatně zakoupit SIM kartu může být obtížné. Na velkých letištích (Tokio, Osaka) je možné si při příletu na místě pronajmout (zapůjčit) místní mobilní telefon.

Počasí
Klimatické podmínky jsou na podzim, v zimě a na jaře velmi příznivé, v létě však dosahuje teplota vysokých hodnot (30-38°C) a je velmi vlhko.

Čas
Časový rozdíl mezi Japonskem a ČR je + 8 hodin (v období zimního času) a + 7 hodin (v období letního času).


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.