Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kambodža Angkor Wat
Kambodža Kambodža
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Politická situace

V posledních letech výrazně poklesly případy politicky motivovaného násilí, nicméně je nadále vhodné dbát zvýšené opatrnosti a před cestou se informovat o aktuální bezpečnostní a politické situaci. Je rovněž zásadně doporučeno vyhýbat se masovým shromážděním, demonstracím a politickým mítinkům.

Kriminalita

Cizinci jsou častým cílem zlodějů a kapsářů. Násilné činy proti cizincům jsou poměrně vzácné, nicméně se vyskytly případy, při nichž byli cizinci ohrožováni zbraněmi. Místa se zvýšenou kriminalitou jsou nábřeží Tonle Sap a Tonle Bassac, čtvrť Beung Keng Kang 1 (BKK1) a oblast Tuol Tompoung („Russian Market“) v Phnompenhu, pláže a turistická část Sihanoukville a dále Siem Reap s přilehlými památkami. Častým způsobem krádeže je odříznutí popruhů batohů a tašek či vyjmutí batohů nebo cenných předmětů z tuk-tuků zloději z kolem projíždějících motocyklů.

Krádežím lze předcházet dodržováním následujících zásad:

- nechávat cennosti v hotelovém trezoru;

- nosit s sebou jen nezbytně nutné věci; batohy a tašky nosit na rameni vzdáleném od vozovky;

- dbát zvýšené obezřetnosti v nočních hodinách a v odlehlých oblastech;

- nikdy nedávat batoh či tašku volně do košíku kola či motocyklu;

- v dopravních prostředcích a v přeplněných místech si dávat pozor na kapsáře;

- při cestách autobusem či lodí nikdy nenechávat příruční zavazadlo bez dohledu.

V případě ztráty či odcizení peněz je možno využít sítě poboček Western Union. Pro případ odcizení nebo ztráty cestovních dokumentů platí obecné doporučení mít kopie pasů s vízem a pojištění nejen ofoceny a uloženy na odlišném místě, ale také naskenované a přístupné z internetu.

Důležitá telefonní čísla:

Generální komisariát policie Kambodži zřídil pro komunikaci s cizinci v potížích horkou linku. Podle povahy potíží se jejich řešení věnují zvláštní týmy (např. napadení a krádeže, dopravní nehody, zranění, majetkové škody...atp.).

Centrální telefonní číslo na horkou linku: (+855) 31 201 2345 – platí rovněž pro WhatsApp. E-mail: fad-info@police.gov.kh.

Další důležitá telefonní čísla: 117 - policie, 118 - hasiči, 119 – záchranná služba. Trestnou činnost v Phnompenhu lze nahlásit Turistické policii na adrese: 13, Street 158, nedaleko Wat Koh. V Siem Reap je kancelář Turistické policie vedle hlavních pokladen do chrámů Angkoru. V Sihanoukville, Battambangu a dalších městech je možno žádat o pomoc místní policii. Vystavení protokolu o krádeži nepodléhá žádnému poplatku, nicméně policejní úředníci často požadují úhradu poplatku v různé výši. V takovém případě je třeba informovat (nejlépe prostřednictvím e-mailu) Velvyslanectví ČR v Phnompenhu (včetně jména policejní stanice), které shromážděné informace postoupí Kambodžské národní policii.

Důrazně varujeme před držením i užíváním jakýchkoliv drog. Vláda výrazně zpřísnila tresty za tento typ kriminality, a to i vůči cizincům. I za držení malého množství měkkých drog lze dostat nepodmíněný trest v řádu několika let odnětí svobody. Rovněž byly hlášeny kriminálně motivované případy přimíchání drog či uspávacích substancí do zakoupených nápojů. Rizikové jsou v tomto směru zejména turistické lokality.

Doprava v zemi

a) silniční doprava

Kambodža má jednu z nejvyšších úmrtností při dopravních nehodách v celém regionu. Důvodem je špatný stav silnic, špatný technický stav vozidel a nedodržování základních pravidel bezpečnosti při řízení. Situace je zvláště nebezpečná po setmění.

K řízení dopravního prostředku v Kambodži, včetně motocyklu, je třeba mít kambodžský řidičský průkaz (viz kapitola “Dokumenty”). V případě zapůjčení motocyklu je třeba se ujistit, že vaše pojištění pokrývá i řízení dopravního prostředku, řádně prostudovat smlouvu a nikdy neponechávat svůj cestovní doklad jako zástavu. Motocykl se nedoporučuje půjčovat v případě, že řidič nemá dostatečnou praxi v řízení z domova, použití přilby je nezbytné. Při nedodržení pojistných podmínek se stává, že pojišťovny v případě nehody neplatí škody a léčení. Vzhledem k častým případům nehod zahraničních turistů v Siem Reap a Sihanoukville místní policie příležitostně zakazuje provozovatelům půjčoven poskytování motocyklů zahraničním turistům.

Při půjčování dopravních prostředků (zejména motocyklů a vodních skútrů) dochází často při vrácení k vymáhání nepřiměřeně vysokého odškodného za údajné či skutečné poškození. Policie je v těchto případech většinou na straně půjčovny. Tato praxe je nejčastější v turisticky exponovaných oblastech. Při přebírání půjčeného vybavení je doporučeno pořídit důkladnou fotodokumentaci či videonahrávku (ideálně se zachycením půjčující osoby), která poslouží jako důkaz při eventuálním sporu o úhradu poškození. Stejný postup je též vhodné aplikovat i při placení, jakož i odevzdávání a vracení kauce jako prevenci proti snahám o vymáhání údajných „nedoplatků“. V žádném případě se nedoporučuje poskytovat jako zástavu cestovní pas. Je to v rozporu se zákony ČR a půjčovny to často zneužívají pro vymáhání neoprávněných částek.

Není doporučeno do země cestovat bez cestovního zdravotního pojištění, které uhradí veškeré zdravotní náklady spojené s plánovanou činností. Úhrady za případný úraz nebo nenadálou nemoc jsou v řádu statisíců Kč a v případě nedostatku prostředků na zaplacení není v některých případech dostatečná péče vůbec poskytnuta, případně je znemožněn odjezd ze země bez úhrady dluhu.

Též je nezbytné se vyvarovat řízení pod vlivem alkoholu nebo bez přilby. Při podezření na nedodržení pojistných podmínek se často stává, že pojišťovny v případě nehody neplatí úhradu škody a náklady na léčení či na repatriaci těla, což pro zúčastněné následně představuje výdaje v řádu statisíců Kč, které musí být uhrazeny před odjezdem.

Při cestování vlastním či pronajatým dopravním prostředkem není doporučeno poskytovat svezení místním občanům. V případě dopravní nehody (i nezaviněné) bývá po řidiči vymáhána úhrada lékařské péče a případné další odškodnění pro zraněné spolucestující. Policie v takových případech automaticky straní místním občanům a při nevyhovění předloženým požadavkům reálně hrozí zákaz opuštění země či umístění do vazby.

Během období monzunů (červen – říjen) dochází v některých oblastech Kambodže k pravidelným záplavám a mnohé cesty a silnice jsou nesjízdné. Zvláště je třeba v tomto období sledovat čerstvé informace o počasí a před cestou se informovat o aktuálním stavu cest. Komise pro řeku Mekong (Mekong River Commision) zveřejňuje na svých webových stránkách aktuální stav tohoto veletoku.

b) říční/námořní doprava

V Kambodži dochází k nehodám způsobeným přetížením či špatným technickým stavem plavidel. Pokud se plavidlo jeví přetížené, nedoporučuje se nastupovat. Záchranné vesty nebývají součástí výbavy lodi či člunu. V období sucha (březen – květen) jsou mnohé vodní toky jen obtížně splavné z důvodu nedostatku vody a naopak v období monzunů (červen – říjen) z důvodu bouří.

Miny
Na území Kambodže se stále nachází značné množství min a nevybuchlé munice. Minová pole jsou obvykle označena, přesto je ve venkovských oblastech a v okolí chrámů vhodné chodit jen po hlavních cestách a vychozených chodnících.

Návštěva chrámů

Kambodža je budhistickou zemí. Návštěva buddhistických chrámů a památek je povolena jen v dostatečném oblečení; nejsou povoleny minisukně, odhalená ramena a krátké kalhoty. Před vstupem do chrámových místností je nutné odložit obuv.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.