Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kazachstán panorama hory
Kazachstán Kazachstán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Podle požadavků celní legislativy zemí Eurasijské ekonomické unie (EAEU) a Republiky Kazachstán mají fyzické osoby právo dovážet nebo vyvážet cizí a národní měnu v hotovosti (s výjimkou mincí z drahých kovů) a cestovní šeky v celkové výši rovnající se, resp. nepřesahující částku deseti tisíc amerických dolarů bez celního prohlášení.

Částka vyšší než deset tisíc amerických dolarů podléhá povinnému celnímu prohlášení, s výjimkou případů dovozu nebo vývozu uskutečněného z území nebo na území, které je součástí celního území EAEU.

Zboží pro osobní spotřebu v případě letecké dopravy na celní území celní unie podléhá prohlášení, pokud jeho celní hodnota je vyšší než 10 000 eur a jeho hmotnost je vyšší než 50 kg.

V případě dovozu zboží jiným dopravním prostředkem (silniční, železniční, námořní) se prohlášení podává na zboží, jehož celní hodnota přesahuje 500 eur a váží více než 25 kg. Pokud je překročena hmotnost a (nebo) hodnota dováženého zboží, jsou vybírány celní platby ve výši stanovené celními předpisy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat omezením dovozu alkoholických výrobků. Pokud je množství alkoholických nápojů vyšší než 3 litry, ale nepřesáhne 5 litrů na osobu starší 18 let, bude nutné zaplatit clo ve výši 10 eur za 1 litr z hlediska překročení množstevní normy 3 litry.

Fyzická zletilá osoba má právo bezcelně dovézt tabák a tabákové výrobky v množství 200 cigaret nebo 50 doutníků (cigarillos) nebo 250 gramů tabáku, nebo tyto výrobky v sortimentu nepřesahujícím celkovou hmotnost 250 gramů na osobu. Překročení výše uvedených limitů na dovoz tabáku je zakázáno.

Pro vývoz ryb a mořských plodů platí omezení: občané mohou vyvézt nejvýše 5 kg ryb a mořských plodů (výjimku tvoří kaviár z jeseterů). Vyvézt lze nejvýše 250 gramů kaviáru z jesetera.

Členské státy EAEU - Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Ruská federace.

Podrobné informace o nákladních, hmotnostních a množstevních normách pro dovoz zboží na celní území Eurasijské hospodářské unie včetně Republiky Kazachstán naleznete v odkazu na příslušný zákon.

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.