Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Korejská republika Soul
Korejská republika Korejská republika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Kriminalita

Kriminalita je v Korejské republice obecně nízká, cizinců se týká spíše  výjimečně.  K izolovaným incidentům  však dochází. Je třeba pečlivě hlídat cestovní doklady a finanční prostředky, a to především na místech s větší koncentrací cizinců. V nočních hodinách je doporučováno používat hromadnou dopravu nebo oficiální vozy taxislužby.

Obecná doporučení

Cizinci jsou v Korejské republice přijímáni obvykle přátelsky, někde se zvýšeným zájmem jako neobvyklý jev. Dorozumět se anglicky nebo jiným evropským jazykem bývá často obtížné, a to i v hlavním městě. Pro usnadnění domluvy s taxikáři, v obchodech a jiných běžných situacích se nabízí bezplatná telefonní tlumočnická služba.
K místním zvyklostem patří společenská hierarchie, v jejímž rámci patří úcta a autorita staršímu. Zdraví se úklonou a obvykle i podáním ruky, korejské ženy často samy ruku nepodávají. Důležité je užívání titulů. Zdvořilé je podávat a přijímat předměty (např. vizitky) oběma rukama.

V Koreji jsou velmi přísně posuzovány případy sexuálního obtěžování, včetně jakéhokoliv dotýkání nebo poznámek nevhodné povahy. Dopravní síť je rozvinutá, cestování autobusem nebo vlakem je komfortní a relativně levné. V Soulu je rozsáhlý a dobře značený systém metra a autobusů. Automobilová doprava je zatížena častými dopravními zácpami nejen v hlavním městě.
Mezinárodní platební karty jsou všeobecně přijímány i v menších obchodech a k platbě malých částek. Cenová hladina v KR je srovnatelná se západoevropskými zeměmi. Přebytečnou místní měnu lze při odletu směnit na USD nebo EURO na letišti.

Pro zapůjčení automobilu nebo řízení automobilu v Korejské republice je při kratších pobytech nezbytný platný mezinárodní řidičský průkaz (Korejská republika je smluvní stranou Ženevské i Vídeňské úmluvy). Při dlouhodobých pobytech je nezbytné vyměnit český řidičský průkaz za korejský. Doporučujeme před cestou ověřit aktuální předpisy ohledně řidičských průkazů a možnosti řízení dopravního prostředku v Koreji u korejského zastupitelského úřadu v Praze.  

Politická situace

Korejský poloostrov je od konce Korejské války v roce 1953 rozdělen demilitarizovanou zónou mezi KLDR a Korejskou republiku na základě dohody o příměří.

Napětí na Korejském poloostrově se obvykle výrazně zvyšuje v souvislosti s testy balistických raket a jaderných technologií KLDR, které mohou způsobovat nestabilitu v regionu. Tyto testy jsou často realizovány v době vojenských cvičení v Korejské republice. Přestože na začátku roku 2018 došlo k obnovení přímých kontaktů mezi Korejskou republikou a KLDR, nelze další vývoj přesněji předvídat.  Ozbrojené incidenty z minulosti,  jako například potopení jihokorejské lodi Čchonan v roce 2010, se odehrály v demilitarizované zóně nebo v okrajových oblastech a na přilehlých ostrovech.

Světová média věnují situaci na Korejském poloostrově velkou pozornost. Zmiňovaná období napětí neměla v minulosti bezprostřední dopady na cestování a pobyt cizinců v Korejské republice. Nejsou k dispozici informace, že by se tento stav měl bezprostředně změnit. Ke změnám situace však může docházet poměrně rychle a nečekaně. Cestovatelé v Korejské republice by proto měli udržovat zvýšenou pozornost a sledovat informace místních úřadů a Velvyslanectví ČR v Soulu. Všem českým občanům, kteří do Korejské  republiky cestují, doporučujeme, aby se registrovali v bezplatném systému Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD. Prostřednictvím systému DROZD jsou čeští občané následně informováni o případném zhoršení bezpečnostní situace v místě (státě) jejich pobytu. Doporučujeme rovněž registraci na Velvyslanectví ČR v Soulu (seoul@embassy.mzv.cz).

Demonstrace

Demonstrace jsou především v Soulu velmi častým jevem a odehrávají se většinou bez incidentů. Ve většině případů jsou demonstrace dobře organizované a probíhají za účasti velkého množství příslušníků policejních složek. Korejské předpisy nedovolují aktivní účast cizinců na politických protestech.

Znečištění ovzduší

Výrazně zhoršené ovzduší se může v Korejské republice vyskytovat v průběhu celého roku. Zvláště na jaře se lze setkat s tzv. žlutým prachem. V případě vyšších koncentrací škodlivých látek jsou obyvatelé i návštěvníci vyzýváni, aby zůstávali uvnitř, zavřeli okna a pili hodně tekutin. Toto se týká především malých dětí, starších osob a všech osob s dýchacími obtížemi. Informace o aktuálním stavu znečištění ovzduší v Koreji lze nalézt na několika webových stránkách (např. Korea Meteorological Administration - http://web.kma.go.kr/eng/weather/asiandust/intro.jsp


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.