Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Laos rybářská vesnice
Laos Laos

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6.3. 1995 a 17.4. 1996

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-12-28 Vientiane
Vstup v platnost 28.4.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 112/1980 Sb.
Publikace č. 100/1997 Sb.

Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur les echanges commerciaux entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Démocratique Populaire Lao
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Dodávky zboží
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-07-11 Praha
Vstup v platnost 14.9.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 158/1979 Sb.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur la coopération scientifique et technique entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Démocratique Populaire Lao
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-07-11 Praha
Vstup v platnost 14.9.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 159/1979 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Název v cizím jazyce Convention Consulaire entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Démocratique Populaire Lao
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1985-03-15 Vientiane
Vstup v platnost 19.2.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 46/1987 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-11-25 Vientiane
Vstup v platnost 25.11.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 18/1978 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Lao People´s Democratic Republic on the settlement of mutual claims and obligations
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-10-15 Vientiane
Datum a místo podpisu 2001-08-30 Praha
Vstup v platnost 15.10.2001
Publikace č. 144/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao en modifiant l´Accord sur les échanges commerciaux entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la Républiqu...
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Dodávky zboží
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-11-10 Vientiane
Vstup v platnost 10.11.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 10/1983 Sb.

Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Název v cizím jazyce Accord relatif aux transports aeriens civile entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-02-17 Vientiane
Vstup v platnost 11.3.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 123/1982 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao sur la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, speciaux et de passeports de service
Země a mez. organizace Laos
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-08-01 Praha
Vstup v platnost 15.9.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 129/1978 Sb.
.