Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Malajsie Bangau
Malajsie Malajsie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Malaysia for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Malajsie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-09-09 Kuala Lumpur
Vstup v platnost 3.12.1998
Publikace č. 296/1998 Sb.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Malajsie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-03-08 Kuala Lumpur
Vstup v platnost 9.3.1998
Publikace č. 71/1998 Sb.

Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie

Název v cizím jazyce The Partial Visa Abolition Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of Malaysia
Země a mez. organizace Malajsie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Úprava vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-05-17 Kuala Lumpur
Vstup v platnost 15.8.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 434/1991 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Malaysia for Air Services between and beyond their respective territories
Země a mez. organizace Malajsie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-05-02 Praha
Vstup v platnost 2.5.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 90/1973 Sb.
.