Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Thajsko chrám
Thajsko Thajsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Do Thajska lze bezcelně dovážet věci pro osobní potřebu neobchodního charakteru v přiměřeném množství.

Zakázán je dovoz a vývoz:

  1. narkotik;
  2. pornografických materiálů a publikací;
  3. padělané zboží s ochrannou známkou a zboží porušující práva duševního vlastnictví;
  4. falešné bankovky a mince;
  5. chráněná zvířata nebo volně žijící zvířata uvedená v seznamu CITES (https://cites.org/eng).

Omezen je dovoz a vývoz zboží, které vyžaduje povolení příslušného úřadu:

Druh zboží

Příslušný úřad

zobrazení Buddhy, starožitnosti, náboženské předměty

Fine Arts Department (http://nsw.finearts.go.th)

zbraně, střelivo, výbušniny

Pozn.: Definice může být širší a zahrnovat např. i ochranné vesty nebo přilby.

Department Of Provincial Administration, Ministry of  Ministry of Interior (www.dopa.go.th)

rostliny a jejich části

Department of Agriculture (www.doa.go.th)

živá zvířata i jejich pozůstatky

Department of Livestock Development (www.dld.go.th)

jídlo, léky, kosmetika a potravinové doplňky

Food and Drug Administration (FDA)  (www.fda.moph.go.th)

díly vozidel

Ministry of Industry  (www.industry.go.th)

cigarety, tabák a alkoholické nápoje

Excise Department (www.excise.go.th)

komunikační rádiová zařízení a telekomunikační vybavení

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission  (www.nbtc.go.th)

Cestující, kteří budou přistiženi při pokusu o bezcelní odbavení zboží podléhajícího clu a zboží, jehož dovoz a vývoz je zakázán nebo omezen, zaplatí pokutu a zboží jim bude následně zabaveno.

V případě nedovoleného dovozu či vývozu zvířat a rostlin (zejména chráněných a ohrožených druhů) hrozí zadržení a nepodmíněný trest odnětí svobody.

V Thajsku je pro bezcelní dovoz alkoholických nápojů a cigaret pro vlastní spotřebu stanoven následující limit: 1 litr alkoholického nápoje a 200 kusů cigaret na osobu.

Dodržování limitu je důsledně vymáháno. Při jeho překročení je požadována značná pokuta a dotčené zboží je zabaveno v plném rozsahu (tj. nikoli pouze nad uvedeným limitem). Pokuta je splatná okamžitě a při jejím nezaplacení hrozí zadržení policií, a případně až nepodmíněný trest odnětí svobody. Tato pokuta je vymáhána i v případě, kdy je osobní kvóta překročena v důsledku držení alkoholu či cigaret přepravovaných pro spotřebu ostatních, společně cestujících osob.

Pro dovoz a vývoz cizích měn neexistují žádná omezení. Částka v cizí měně rovnající se 20 000 USD nebo vyšší, musí být při příletu nahlášena celní správě. Při vývozu thajské měny (THB) platí, že maximální částka nesmí přesáhnout 50 000,- THB na osobu. Částky v cizí měně ve výši 20 000 USD nebo vyšší by měly být při odletu nahlášeny celní správě.

Osoby vstupující do Thajska jsou povinny na vyžádání prokázat dostatek finančních prostředků v hotovosti. Prokazovaná částka je 20 000 THB na osobu nebo 40 000 THB na rodinu. Kromě thajských bahtů je možné předložit ekvivalentní částku v jiné světové měně (USD, EUR).

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.