Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Thajsko chrám
Thajsko Thajsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Vzhledem k  občasným teroristickým útokům separatistů zejména na jihu Thajska Ministerstvo zahraničních věcí ČR  důrazně varuje české občany před cestováním do převážně muslimských provincií Yala, Pattani a Narathiwat. Určité riziko představuje cestování do ostatních pohraničních oblastí, kde čas od času dochází k ozbrojeným střetům.

V Thajsku existuje dlouhodobě určitá míra nebezpečí teroristických útoků i mimo rizikové oblasti jižních pohraničních provincií, včetně území hlavního města a turistických oblastí středního a jižního Thajska. V letech 2016 a 2017 došlo k teroristickým útokům jednak na jihu země, ale také v Bangkoku či městech Hu Hin či na ostrově Phuket. Většinou jsou terčem útoků policejní či ozbrojené složky a státní instituce, ale v některých případech byly oběti i z řad civilních obyvatel. MZV proto doporučuje českým občanům při pobytu v Thajsku zvýšenou opatrnost, sledovat místní zpravodajství a řídit se instrukcemi místních úřadů a bezpečnostních složek.

V roce 2018 jsou plánovány dlouho očekávané volby. Proto je při pohybu po Thajsku třeba zachovávat obezřetnost a vyhnout se jakýmkoliv politickým shromážděním či demonstracím, které se čas od času vyskytují v Bangkoku i mimo něj.

V průběhu monzunového období (červen-říjen) dochází v Thajsku relativně často k lokálním záplavám různého rozsahu, které mohou způsobit problémy v dopravě a zásobování v postižených oblastech. Následky záplav mohou přetrvávat i v řádu týdnů, zejména pak v turisticky méně exponovaných oblastech. K lokálním záplavám však může docházet i mimo monzunové období (v jihovýchodním Thajsku, včetně Ko Samui, zejména v období listopad-březen), a to již po několika dnech intenzivních srážek. Po zlepšení počasí se situace zpravidla rychle vrátí k normálnímu stavu, nicméně v jejich průběhu je nutné počítat s místy zhoršenou dopravní dostupností.

Důrazně varujeme před držením i užíváním jakýchkoliv drog. Tresty v této oblasti jsou v Thajsku velmi vysoké, včetně trestu smrti a doživotí. Za náhodně nalezenou cigaretu marihuany v osobních věcech lze dostat i několikaměsíční vězení. Rovněž byly hlášeny kriminálně motivované případy přimíchání drog či uspávacích substancí do zakoupených nápojů. Rizikové jsou v tomto směru zejména turistické lokality ve městě Pattaya a na ostrovech Ko Samui, Ko Lanta a Ko Phangan.

Držení palných zbraní (a v zásadě jakéhokoliv vojenského materiálu) v Thajsku podléhá přísným pravidlům. Před vstupem do země je doporučeno otázku příslušného povolení konzultovat s thajským velvyslanectvím. Při vlastním vstupu do země musí být zbraň či příslušenství deklarována při celní prohlídce. V Thajsku je rovněž omezeno držení některých ochranných pomůcek (např. přilby, neprůstřelné vesty atd.), včetně takových, jejichž držení v ČR nepodléhá žádnému povolení. I tyto předměty je nezbytné při vstupu do země aktivně deklarovat při celní prohlídce. V opačném případě hrozí zatčení a obvinění z ilegálního převozu vojenského materiálu s následným soudním procesem a možností trestu odnětí svobody.

Podle platného zákona jsou v Thajsku zakázány dovoz, držení nebo užívání elektronických cigaret a vodních dýmek. Bez ohledu na skutečnost, že v Thajsku je možné tyto předměty na některých místech získat, začala thajská policie v současnosti důrazněji vynucovat dodržování tohoto zákona a zaměřuje se zejména na cizince a na turistické oblasti Thajska. Porušení zákona může být potrestáno i odnětím svobody až ve výši 5 let nepodmíněně. I v případě, že by byla uložena pouze peněžitá pokuta, případ musí být předložen soudu, což může znamenat i několikaměsíční vynucený pobyt v Thajsku při čekání na datum procesu.

Od listopadu 2017 platí v Thajsku zákaz kouření na plážích a jeho vymáhání lze předpokládat zejména vůči cizincům. Zákaz se týká zejména pláží v turistických lokalitách, například na Phuketu, Krabi a Ko Samui. Porušení zákazu může být potrestáno až pokutou ve výši 100 000 THB či nepodmíněným odnětím svobody v délce 1 roku. I v případě udělení pokuty musí být případ podle thajského zákona předán soudu. Zadrženému je až do rozhodnutí soudu, k němuž běžně může dojít až za několik měsíců, zpravidla zakázáno opuštění Thajska a případně může být umístěn do vazby.

Král a členové jeho rodiny požívají vysokou úctu mezi občany země a je absolutně nepřípustné jakýmkoliv způsobem urážet jejich majestát. Při porušení hrozí nepodmíněné tresty odnětí svobody.

Při půjčování dopravních prostředků (zejména motocyklů a vodních skútrů) dochází často při vrácení k vymáhání nehorázně vysokého odškodného za údajné či skutečné poškození. Thajská policie je v těchto případech většinou na straně půjčovny. Tato praxe je nejčastější v turisticky exponovaných oblastech (Pattaya, Phuket, Krabi a přilehlé ostrovy). Při přebírání půjčeného vybavení je doporučeno pořídit důkladnou fotodokumentaci či videonahrávku (ideálně se zachycením půjčující osoby), která poslouží jako důkaz při eventuálním sporu o úhradu poškození. Stejný postup je též vhodné aplikovat i při placení, jakož i odevzdávání a vracení kauce jako prevenci proti snahám o vymáhání údajných „nedoplatků“. V žádném případě nedávejte do zástavy svůj cestovní pas. Je to v rozporu se zákony ČR a půjčovny to často zneužívají pro vymáhání neoprávněných částek. Motocykl si nepůjčujte v případě, že nemáte platný mezinárodní řidičský průkaz a dostatečnou praxi v řízení z domova a, navzdory  skutečnosti, že to ze strany thajské policie zpravidla není důsledně vyžadováno,  nikdy na něm nejezděte bez přílby. Řízení pod vlivem alkoholu je ze strany thajské policie selektivně postihováno, a to se značnou přísností. Běžné jsou pokuty v řádu desetitisíců Kč a  v případě způsobení dopravní nehody i hrozba nepodmíněného odnětí svobody.

Jakékoliv problémy včetně problémů s policií se snažte řešit dohodou, s vlídnou tváří, usmlouváním, trpělivě a poukazem na vaši obtížnou situaci. Rozčilováním a křikem nedosáhnete ničeho.

Do Thajska nejezděte bez cestovního zdravotního pojištění, které uhradí veškeré zdravotní náklady spojené s plánovanou činností. Úhrady za případný úraz nebo nenadálou nemoc jsou v řádu statisíců Kč a v případě, že nemáte na zaplacení, není vám v některých případech dostatečná péče vůbec poskytnuta, případně je vám znemožněn odjezd ze země, dokud dluh neuhradíte.

Při uzavírání zdravotního pojištění či jiného pojištění souvisejícího s používáním motorových vozidel v Thajsku je důležité s danou pojišťovnou upřesnit podmínky vztahující se na plnění eventuální pojistné události v souvislosti s druhem použitého vozidla a typem řidičského oprávnění. Zatímco v ČR držitelé řidičského oprávnění typu B mohou automaticky používat i některé menší motocykly (kategorie AM a A1), v případě použití řidičského oprávnění typu B v Thajsku pojišťovny tuto skutečnost ne vždy zohledňují, a proto by mohla nastat situace, kdy by řízení motocyklu pojišťovnou bylo vyhodnoceno jako řízení bez řidičského oprávnění se všemi z toho plynoucími důsledky pro pojistné plnění. Ze stejného důvodu je nezbytné se vyvarovat řízení pod vlivem alkoholu nebo bez přilby. Při podezření na nedodržení pojistných podmínek se často stává, že pojišťovny v případě nehody neplatí úhradu škody a náklady na léčení či na repatriaci těla, což pro zúčastněné následně představuje výdaje v řádu statisíců Kč, které musí být uhrazeny před odjezdem z Thajska.

V Thajsku je vysoké riziko dopravních nehod. Podle statistik WHO se počet úmrtí při dopravních nehodách v Thajsku pohybuje v rozmezí 14 000 - 15 000 ročně (v tomto počtu jsou zahrnuta pouze úmrtí na místě nehody, nikoli následná úmrtí v důsledku utrpěných zranění). Mezi oběťmi dopravních nehod tvoří výraznou většinu (až 70% úmrtí) cestující na motocyklu.

Své cennosti mějte vždy pod dohledem mimo dosah potenciálních zlodějů. Uzavření hotelových sejfů vždy přezkoušejte. V případě ztráty či odcizení peněz je možno využít husté sítě poboček Western Union.

Kopie svých pasů s vízem doporučujeme mít naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.

Nekupujte a neplaťte cokoliv drahého, pokud si nejste jisti, že uvedené zboží má vámi očekávanou kvalitu (zájezdy, ubytování, zlato, šperky, drahokamy apod.). Všechen obchod je v Thajsku dán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a prokázat prodávajícímu podvod je pro cizince skoro nemožné. Důrazně varujeme před pouličními náhodnými setkáními, která doporučují „velice výhodné slevy platné jen dnes". Jedná se o dobře organizovaný podvod. Výše uvedené platí rovněž v případě nákupu nemovitostí v Thajsku. Nákup a vlastnictví nemovitostí v Thajsku představují zejména pro cizince administrativně náročný proces, během kterého je vhodné mít k dispozici profesionální právní pomoc, a to zejména s ohledem na možná (a nezmíněná) omezení vlastnických či dispozičních práv vůči nabývané nemovitosti.

Při pobytu v Thajsku je vhodné zachovávat si opatrnost vůči zlodějům, a to zejména  při pohybu v turisticky oblíbených lokalitách či ve městech. Kromě kapesních krádeží jsou relativně časté případy zlodějů na motocyklech, kteří se mohou pokusit strhnout kabelku či batoh. Cílovou skupinou jsou nejen chodci, ale i cestující na motocyklech či v místních rikšách ("tuk tuk"). Rovněž byly hlášeny případy krádeží v dopravních prostředcích, a to zejména v meziměstských autobusech. Cílem jsou primárně kreditní karty, resp. údaje na nich uvedené, které jsou  následně v řádu hodin zneužity k nákupu zboží. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné si hlídat osobní věci po dobu cesty, a to zejména v průběhu přestávek a při nočních cestách.

Při cestování vlastním či pronajatým dopravním prostředkem je doporučeno neposkytovat svezení místním občanům. V případě dopravní nehody (i nezaviněné) bývá po řidiči vymáhána úhrada lékařské péče a případné další odškodnění pro zraněné spolucestující. Policie v takových případech automaticky straní místním občanům a při nevyhovění předloženým požadavkům reálně hrozí zákaz opuštění země či umístění do vazby.

Přestože se Thajsko snaží potlačit prostituci a s ní spojené negativní jevy, stále ještě se těší oblibě „sexuální turistika“. Vzhledem k velkému výskytu HIV a dalších pohlavních nemocí se doporučuje zachovávat v těchto případech pravidla bezpečného sexu, a to i při styku s osobami mimo příslušné provozovny. Pohlavní styk s osobami mladšími 18 let je v Thajsku ilegální a je přísně trestán. Proto je vhodné vždy trvat na prokázání věku případného partnera/partnerky. Rovněž při těchto příležitostech dochází k případům okradení či oloupení, např.  v návaznosti na podání alkoholu, drog či uspávacích prostředků, proto je nezbytné učinit v tomto směru dostatečná preventivní opatření.

Thajsko je buddhistická země, kde zpodobeniny Buddhy jsou posvátné. Ti, kdo se dopustí svatokrádeže, se trestají vězením (včetně cizinců). Návštěva buddhistických chrámů a památek je povolena jen v dostatečném oblečení, nejsou povoleny minisukně, odhalená ramena a krátké kalhoty. Před vstupem do chrámových místností je nutné se zout.

Pro uzavření sňatku v Thajsku musí český občan předložit dokument, který lze získat na Velvyslanectví ČR v Bangkoku na základě předložení originálu rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Doklad je následně třeba nechat úředně přeložit do thajského jazyka a nechat ověřit na MZV Thajska.

Zvláštní opatrnost se doporučuje při návštěvách přírodních rezervací, jelikož škody na přírodním prostředí (včetně odchytu drobných živočichů) bývají v případě cizinců ze strany thajských úřadů postihovány se značnou přísností. Bez povolení thajských úřadů není povolen vývoz žádných živočichů z Thajska. V případě kontaktu s agresivními zvířaty (např. opice) je vhodné zvolit ústup nebo vizuální odstrašení. Pokud v případě aktivní obrany dojde ke zranění či usmrcení daného zvířete, hrozí vážné trestněprávní důsledky.

Zvýšenou obezřetnost je nutné mít v případě pouličních psů a to s ohledem na možný výskyt vztekliny (například v historickém městě Ayutthaya).


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.