Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Thajsko chrám
Thajsko Thajsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Kingdom of Thailand on the Transfer of Offenders and Co-operation in the Enforcement of Penal Sentences
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-04-26 Bangkok
Vstup v platnost
Publikace č. 107/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-06-27 Praha
Datum a místo podpisu 1995-04-29 Bangkok
Vstup v platnost 27.6.1995
Publikace č. 15/2006 Sb.m.s.

Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Thajského království

Název v cizím jazyce Arrangement on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-02-12 Bangkok
Vstup v platnost 12.2.1994

Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Kingdom of Thailand
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-06-14 Bangkok
Vstup v platnost 7.12.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-08-18 Praha
Datum a místo podpisu 2003-09-09 Bangkok
Vstup v platnost 18.8.2004
Publikace č. 16/2006 Sb.m.s.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Thailand
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2013-01-23 Bangkok
Vstup v platnost 23.1.2013
Publikace č. 21/2013 Sb.m.s.

Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic and official passports between the Government of teh Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of Thailand
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-12-02 Bangkok
Datum a místo podpisu 1991-08-26 Praha
Vstup v platnost 3.3.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 56/1992 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Areement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-02-12 Bangkok
Vstup v platnost 4.5.1995
Publikace č. 180/1995 Sb.

Smlouva mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Royal Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Thajsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-02-12 Bangkok
Vstup v platnost 14.8.1995
Publikace č. 229/1995 Sb.
.