Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Turkmenistán
Turkmenistán Turkmenistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dovoz valuty není limitován, veškerou dovezenou valutu je však nutno celně deklarovat. Také vyvážená valuta musí být deklarována a nesmí převyšovat množství, které bylo deklarováno při dovozu.

Při běžných turistických cestách nepodléhá celním poplatkům zboží, které bylo přivezeno nebo je vyváženo pro osobní potřebu. Limit na alkohol je 1,5 l, limit na cigarety jsou 2 balíčky po 20 cigaretách na osobu, 2 doutníky a 2 balíčky tabáku, jejichž váha nesmí být vyšší než2 balíčky cigaret..

Celní předpisy jsou poměrně striktní. Zvýšenou pozornost doporučujeme věnovat vyváženému zboží, které by mohlo být považováno za kulturní cennost země. Již při koupi koberců, drahých kamenů a šperků, hudebních nástrojů, uměleckých předmětů, starožitností, chráněných druhů zvířat a jiných cenností je bezpodmínečně nutné vyžádat si od prodejce potvrzení o koupi, neboť jej budou požadovat celní orgány Turkmenistánu při opouštění země. Pro vývoz koberce je nutno si vyžádat potvrzení Muzea koberců v Ašchabádu o tom, že koberec nemá historickou hodnotu. Státní obchody nabízejí koberce již s tímto potvrzením Muzea koberců. Při vývozu koberce, který nepředstavuje kulturní cennost a který je možno vyvézt, se neplatí celní poplatky do velikosti čtyř metrů čtverečních.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.