Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vietnam zátoka Halong
Vietnam Vietnam
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Vízový styk platí pro držitele všech druhů pasů ČR s výjimkou pasů diplomatických.

Od 1. 2. 2017 byl spuštěn projekt vydávání elektronických víz, o něž mohou požádat on-line i občané ČR. Tento projekt byl postupně rozšířen o další státy a jeho platnost prodloužena až do 1. 2. 2021.“

Elektronické vízum se vydává pouze k jednomu vstupu s maximální délkou platnosti do 30 dnů. Žádost je možné podat na webové stránce https://www.immigration.gov.vn, která je vedena v angličtině. Do elektronické žádosti je třeba vložit/nahrát fotografii a kopii datové stránky cestovního dokladu žadatele. Během podávání vízové žádosti je také potřeba provést platbu vízového poplatku. O žádosti má být rozhodnuto do tří pracovních dnů. Žadateli je po úspěšné registraci žádosti a zaplacení přidělen přístupový kód, který umožní vytištění víza.

Vstup do Vietnamu na základě elektronického víza bude umožněn pouze na vybraných mezinárodních hraničních přechodech (mezinárodní letiště Hanoj, Ho Či Minovo Město, Da Nang, Nha Trang, Hai Phong, Can Tho, Phu Quoc, Hue a několik přístavů a pozemních hraničních přechodů - úplný seznam hraničních přechodů je uveden na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Hanoji).

Veškeré dotazy ohledně podávání elektronických žádostí o víza včetně případných technických problémů webových stránek spadají do kompetencí Imigračního úřadu.

Ostatní níže uvedené způsoby podání žádostí o víza, tedy tzv. visa upon arrival na základě schvalovacího dopisu Imigračního úřadu, příp. prostřednictvím Velvyslanectví socialistické republiky v Praze, zůstávají i nadále v platnosti.

Vízum vydává i Velvyslanectví VSR v Praze. Je možné se rovněž obrátit na některou z českých cestovních kanceláří, které vietnamské vízum pro žadatele vyřídí za poplatek bez nutnosti návštěvy velvyslanectví.

Vyřízení tzv. „visa upon arrival“ upravuje článek 18 zákona č. 47/2014/QH13 ze dne 16.6.2014, o vstupu a pobytu cizinců na území Vietnamu (účinného od 1.1.2015), který přesně stanoví případy, kdy je možno obdržet vízum po příletu na mezinárodní letiště ve Vietnamu. Těmito případy jsou:

- cizinec odjíždí ze země, v níž nemá Vietnam své diplomatické zastoupení;
- cizinec přijíždí do Vietnamu na turistickou cestu organizovanou vietnamskou mezinárodní cestovní kanceláří;
- cizinci přijíždějící na pohřeb příbuzného, příp. na návštěvu vážně nemocného příbuzného;
- cizinci přijíždějící do Vietnamu za účelem záchranných, humanitárních a jiných akcí tohoto druhu na pozvání příslušných vietnamských orgánů.

Upozorňujeme, že tento druh víza nabízejí on-line stovky zprostředkovatelů, jejichž důvěryhodnost a kvalita poskytovaných služeb se značně liší. Turisté se mohou obrátit na kteroukoliv cestovní kancelář, která má potřebnou licenci pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu ve Vietnamu. Pro ověření, zda je cestovní kancelář oprávněna poskytovat uvedenou službu, je třeba kontaktovat přímo Úřad pro cestovní ruch Vietnamu (VNAT).

Na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Hanoji je pro informaci zveřejněn seznam 40 cestovních kanceláří sestavený VNAT. Jde však o pouhý ilustrativní výběr cestovních kanceláří, za kvalitu jejichž služeb zastupitelský úřad nenese odpovědnost.

Bezvízově lze vstoupit pouze na ostrov Phu Quoc na 30 dnů za turistickým účelem. Turisté musí přicestovat přes mezinárodní hraniční přechod a stejně tak vycestovat. To znamená, že nelze bezvízově vstoupit na Phu Quoc a pak cestovat dále po Vietnamu.

Na území Vietnamu provádí jakékoli změny víza v době jeho platnosti výhradně Imigrační úřad Ministerstva veřejné bezpečnosti VSR. Pro další podrobné informace o krátkodobých a dlouhodobých vízech je třeba se obrátit na Velvyslanectví VSR v Praze.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.