Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Nový Zéland hory
Nový Zéland Nový Zéland

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu

Název v cizím jazyce Agreement on a Working Holiday Scheme between the Government of the Czech Republic and the Government of New Zealand
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-10-11 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 93/2005 Sb.m.s.
Publikace č. 75/2006 Sb.m.s.
Publikace č. 87/2007 Sb.m.s.
Publikace č. 25/2009 Sb.m.s.
Publikace č. 67/2014 Sb.m.s.
Publikace č. 19/2021 Sb.m.s.
Publikace č. 9/2022 Sb.m.s.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 8.3.1936
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 70/1926 Sb.
Publikace č. 123/1926 Sb.
Publikace č. 60/1927 Sb.
Publikace č. 140/1927 Sb.
Publikace č. 12/1929 Sb.
Publikace č. 204/1930 Sb.
Publikace č. 47/1931 Sb.
Publikace č. 107/1931 Sb.
Publikace č. 146/1931 Sb.
Publikace č. 28/1932 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and New Zealand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2007-10-26 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 75/2008 Sb.m.s.

Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu

Název v cizím jazyce Protocol to the Agreement on a Working Holiday Scheme between the Government of the Czech Republic and the Government of New Zealand
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-11-25 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 1/2012 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of New Zealand concerning the Agreement on a Working Holiday Scheme between the Government of the Czech Republic and the Government of New Zealand
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-10-11 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 93/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nového Zélandu o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek /výměna nót 7.11. 1946, 30.7./8.8. 1947/

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Republic and the Government of New Zealand for the release of the monetary assets
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1947-08-08 Wellington
Vstup v platnost 25.11.1947
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 71/1948 Sb.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 11.7.1927
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 211/1926 Sb.
Publikace č. 22/1928 Sb.
Publikace č. 73/1928 Sb.
Publikace č. 56/1929 Sb.
Publikace č. 166/1932 Sb.
Publikace č. 212/1934 Sb.
Publikace č. 25/1935 Sb.

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Nový Zéland
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1935-02-15 Praha
Vstup v platnost 8.3.1936
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 178/1935 Sb.
Publikace č. 218/1935 Sb.
Publikace č. 8/1936 Sb.
Publikace č. 47/1936 Sb.
Publikace č. 64/1936 Sb.
Publikace č. 117/1936 Sb.
Publikace č. 350/1936 Sb.
Publikace č. 78/1937 Sb.
Publikace č. 152/1938 Sb.
Publikace č. 156/1938 Sb.
.