Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kuvajt město
Kuvajt Kuvajt
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Díky zásadám vízové politiky Státu Kuvajt (zejm. nutnosti prokázat již při podání žádosti o vízum zvoucí osobu, tzv. „sponzora“) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných na pobyt v zemi. Tím také odpadá povinnost výměny valut. Na základě rozhodnutí vlády o boji proti praní peněz a terorismu z 12. 5. 2007 musí každá osoba, která do země vstupuje, deklarovat (na zvláštním formuláři, který obdrží na hranicích) celním autoritám peněžité obnosy v národní i cizí měně, zlaté slitky a jiné vzácné předměty, jejichž hodnota přesahuje 3 000,- KWD nebo jejich ekvivalent v cizí měně (1 kuvajtský dinár - KWD) je k 30. 4. 2022 přibližně 73,00- Kč).

Volná měna je běžně směnitelná za KWD i opačně. České banky KWD nepřijímají. Kreditní karty (Diners Club, American Express, Visa, Master Card) jsou přijímány ve všech hotelích, luxusních restauracích a ve větších nákupních centrech. V některých provozovnách rychlého občerstvení a běžných restauracích, nikoli v menších obchodech, na místním trhu apod. Turista by měl mít proto s sebou dostatek hotovosti. Valuty lze směnit v hotelích či místních směnárnách, které jsou v každé čtvrti a to s výjimkou pátku dopoledne každý den až do večerních hodin. Šeky jsou používány pouze pro obchodní transakce. Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t. j. dovoz osobních potřeb pro jedince anebo rodinu v přijatelném množství bezcelně.

Podle novelizovaného výnosu Generálního ředitelství cel Státu Kuvajt ze dne 1. 2. 2012 je do všech států GCC (tj. včetně Státu Kuvajt) zakázáno dovážet drogy všech druhů a forem (tj. i jakýchkoli alkoholických nápojů); jakékoliv zboží neslučitelné s islámem a jeho morálními normami; zboží pocházející z Izraele nebo mající na obalu nápisy v hebrejštině, případně izraelskou vlajku; nástroje, přístroje a vybavení určené k hazardním hrám jakéhokoliv druhu; komodity obsahující radioaktivní látky, (včetně hodinek značky Trophy); pyrotechnické zboží, azbest a výrobky z něj; cigarety (včetně žvýkaček v podobě cigaret); vepře (nebo jiná zvířata s totožným genomem) a vepřové maso; surovou slonovinu; nebezpečný odpad, použité pneumatiky a indické žvýkačky značky Tambol.

Dále byl doplněn také tzv. „rozšířený seznam“ GŘ cel Státu Kuvajt zákazu importu: publikace a písemné materiály, které odporují morálce islámu nebo navádějí k revoluci nebo vzpouře;  padělané známky a kolky a zařízení pro jejich výrobu; pyrotechniku všech druhů a rozměrů; jakékoliv zboží s portrétem oficiálních představitelů země nebo se státním znakem; jakékoliv oblečení, které by vypadalo stejně jako vojenské nebo policejní uniformy používané ve Státě Kuvajt a jejich doplňky (označení hodností, vyznamenání, čepice atd.); zboží a výrobky s vyobrazeními představitelů náboženství); alkoholické nápoje (včetně piva, vína a příslušenství na jejich výrobu); plynové bomby všech druhů včetně příslušenství; tabák ve všech formách; použitá vozidla starší 5 let od data výroby; trubkové chladící systémy na vodu; krevní deriváty a produkty firem AIBOVINA a WBAG; amulety a vybavení pro provozování magie nebo satanismu; chemikálie bez licence Ministerstva obchodu a průmyslu Státu Kuvajt; surové diamanty ze Sierra Leone; diamanty a dřevo z Libérie; automobily s řízením napravo; zakázány jsou též v Kuvajtu veškeré aktivity Blízkovýchodní tabákové asociace; import starožitností, soch, rukopisů a dalších starožitností z Iráku; import železa a železného šrotu z Iráku; produkty obsahující látky, které narušují ozónovou vrstvu; železo z Ukrajiny; import vozidel, která nesplňují normy ohledně ochrany pasažérů před slunečním svitem; zákaz dovozu transformátorů; dále došlo ke zpřísnění povolení k dovozu zboží od izraelských firem (i zboží, které není označeno izraelskými symboly nebo hebrejskými nápisy, pokud je vyráběno izraelskými firmami působícími na palestinských územích); zakázán je také dovoz zbraní (včetně jejich maket nebo dětských hraček imitujících zbraně) a pěn na holení ve spreji.

Celní kontrola - zvláště cizinců - na hraničních přechodech (včetně letiště) je prováděna velice důsledně. Za pokus o pašování výše uvedených komodit do země hrozí vysoké tresty. V případě drogových deliktů hrozí až trest smrti, resp. doživotní vězení.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.