Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kuvajt město
Kuvajt Kuvajt
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole „Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování“. Při plánování pobytu v Kuvajtu také doporučujeme občanům ČR, aby využili možnosti dobrovolné registrace při cestách do zahraničí (tzv. Projekt „Drozd“). Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a umožňují účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
Kuvajt není zemí s příliš rozvinutým turistickým ruchem, a to hned z několika důvodů: Jako poměrně silně islámsky orientovaná země se snaží turistiku v našem chápání zcela eliminovat, aby zabránila pronikání západních vlivů „volných mravů“. Z tohoto důvodu zákony a předpisy vlastně eliminují jakýkoliv turistický ruch, a proto i vízová politika Kuvajtu je velice striktní. Dalším faktorem je náročné klima, ve vrcholu sezóny v letních měsících téměř nesnesitelné (suché horko někdy přesahující i 50°C, pouštní písečné bouře atd.).
Kuvajt nenabízí téměř žádné turistické pamětihodnosti. Nadále pokračuje průzkum archeologických vykopávek a tato místa zatím nejsou zpřístupněna; historické jádro města bylo téměř zničeno v průběhu války s Irákem. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškerá turistika v Kuvajtu se omezuje na obchodní cesty nebo jiné cesty za služebním účelem, anebo na návštěvy konkrétních osob, povětšinou rodinných příslušníků.
Při návštěvě Kuvajtu je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů a užívání drog na veřejných místech, ale i v soukromí. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoliv tiskového nebo obrazového materiálu/záznamu s erotickým a nebo pornografickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je možno očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Za samozřejmost považujeme dodržování úcty vůči veřejným představitelům země, jejich oficiálním portrétům a dalším státním symbolům.
Poslední zásada důležitá pro Evropany se týká chování a oblékání žen. Kuvajt je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné, pokud možno, zajistit jim mužský doprovod. Co se týká oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy po kolena, ne vyzývavý dekolt. Doporučuje se zvýšenou měrou dbát na opatrnost v oblékání a chování a omezit pohyb osaměle po setmění.
Soužití nesezdaného páru (muže a ženy) je považováno za nelegální, společné bydlení muže a ženy je společensky přijatelné, pouze pokud jsou oba ze stejné rodiny. Není přípustné líbat se na veřejnosti ani vodit se za ruce a objímat se. Koupání pouze na k tomu určených místech, islámský koupací oděv není vyžadován, ale doporučován.
Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, žvýkat žvýkačku, koupat se v moři atd., a to v době od východu do západu slunce.
Při pořizování fotografií místních obyvatel – zejména žen – doporučujeme diskrétnost, a to i v případě, že se fotografované osoby nacházejí dále od objektivu. Před jejich fotografováním je vždy moudré požádat o dovolení. V případě, že si dotázané osoby fotografovány být nepřejí, toto rozhodnutí vždy respektujte.
Bezpečnostní situace Kuvajtu se udržuje na úrovni, která vyžaduje obezřetnost všech cizinců především na místech s velkou koncentrací osob. Vnitrostátní bezpečnost je poměrně vysoká, kriminalita je minimální. Největším nebezpečím v tomto smyslu jsou tedy spíše dopravní nehody. Podle dostupných statistik je zhruba jedna třetina úmrtí v Kuvajtu spojena s dopravními nehodami. Rychlostní silnice se nedoporučují přecházet. Tolerance k chodcům je téměř nulová, neboť pěšky nebo na kole se v ulicích pohybují pouze nejchudší zahraniční dělníci a na ně často není vůbec brán ohled.
Kuvajtské úřady jsou také velmi citlivé na cesty do Iráku; hranice mezi Kuvajtem a Irákem bývají často uzavírány bez předchozího upozornění.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.