Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kuvajt město
Kuvajt Kuvajt

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Kuwait amending the Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Kuwait, signed at Prague on 3 July...
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-10-13 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 44/2018 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Kuwait on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2016-02-23 Kuvajt
Vstup v platnost
Publikace č. 10/2017 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Kuwait for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-06-05 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 48/2004 Sb.m.s.

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Kuwait
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-07-03 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 62/2005 Sb.m.s.

Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the State of Kuwait on the Amendments to the Agreement between the Czech Republic and the State of Kuwait for the Promotion and Protection of Investments signed in Kuwait on January 8, 1996
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-10-31 Kuvajt
Vstup v platnost
Publikace č. 64/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the State of Kuwait on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-10-01 Kuvajt
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Kuwait for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-01-08 Kuvajt
Vstup v platnost 21.1.1997
Publikace č. 42/1997 Sb.

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Název v cizím jazyce Cultural Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the State of Kuwait
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-06-30 Kuvajt
Vstup v platnost 17.1.1972
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 49/1972 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd změněná výměnou nót ze dne 27.12. 1994 a 7.3. 1995

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the State of Kuwait on Cooperation in the Field of Public Health and Medical Sciences
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-12-18 Kuvajt
Vstup v platnost 11.3.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 78/1980 Sb.
Publikace č. 98/1997 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the State of Kuwait on Mutual Granting of Rights to Plots and Buildings for their Diplomatic Missions at Prague and Kuwait
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-10-17 Kuvajt
Vstup v platnost 17.10.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.